Marketing & fondsenwerving

Doe mee aan onderzoek over organisatiestructuren en marketingstrategieën voor goede doelen

Souhail Haouari, MBA candidate en fondsenwerver bij UNICEF, voert in het kader van zijn opleiding een nationaal en internationaal onderzoek uit naar de correlatie tussen succesvolle organisatiestructuren en marketingstrategieën, die toepasbaar zijn op goede doelen. Het doel is om aan de hand van de resultaten van dit onderzoek een advies te formuleren voor goede doelen om groei van het donateursbestand te realiseren en nog meer impact te maken.

Het onderzoek beperkt zich niet uitsluitend tot goede doelen. Ook professionals uit andere sectoren kunnen deelnemen. Hoe meer verschillende organisaties deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten zijn voor verschillende type organisaties.

De eerste fase van het onderzoek is kwantitatief en bestaat uit een enquête. De vragen gaan vooral over de verhouding tussen de organisatiestructuur, organisatiecultuur en de gekozen marketingstrategieën, -doelstellingen en -kanalen van jouw organisatie. Vervolgens wordt gekeken naar hoe dit wel of niet bijdraagt aan de groei van het leden- of donateursbestand. Nadat alle enquête gegevens binnen zijn, worden de data afgezet tegen marktrapportages en publieke datasets zoals CBF, CBS, jaarverslagen en gevalideerd door nationale en internationale experts.

Eindresultaat is een rapport met duidelijke en praktische handvatten voor goede doelen om groei van donateurs te realiseren binnen hun organisaties. Het onderzoeksrapport is geanonimiseerd en wordt op een geaggregeerd niveau gedeeld en is voor iedereen toegankelijk. Hoe meer personen deelnemen, hoe betrouwbaarder de onderzoeksresultaten zullen zijn.

Je kunt hier de enquête invullen.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving