Inkoop

Effectmeting helpt bij het verzamelen van feedback

Leden van Goede Doelen Nederland krijgen korting op onderzoeken bij Effectmeting, een marktonderzoeksbureau met veel ervaring in de goededoelensector. Effectmeting helpt organisaties inzicht te krijgen in wie ze zijn, hoe ze gezien worden, wat van ze verwacht wordt en wat nog nodig is om daar in de toekomst aan te voldoen. Dit doen zij door het ophalen van meningen en suggesties van betrokkenen zoals medewerkers, vrijwilligers, leden, donateurs, klanten.

Leden van Goede Doelen Nederland krijgen korting op onderzoeken bij Effectmeting, een marktonderzoeksbureau met veel ervaring in de goededoelensector. Effectmeting helpt organisaties inzicht te krijgen in wie ze zijn, hoe ze gezien worden, wat van ze verwacht wordt en wat nog nodig is om daar in de toekomst aan te voldoen. Dit doen zij door het ophalen van meningen en suggesties van betrokkenen zoals medewerkers, vrijwilligers, leden, donateurs, klanten.

Feedback ophalen
Vaak bepaalt de top van een organisatie wat goed is voor donateurs, medewerkers, leden en andere stakeholders. Lang niet altijd worden betrokkenen om hun input gevraagd, terwijl het zo waardevol is om met een open blik naar hen te luisteren. Je kunt via online tools zelf een onderzoek uitvoeren of je kunt het online onderzoek laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau, zoals Effectmeting.

Direct en persoonlijk contact met stakeholders is de ideale manier om feedback te ontvangen. In de praktijk is dit echter vaak niet haalbaar, bijvoorbeeld door de omvang van het netwerk en de forse investeringen die hiervoor nodig zijn. Online onderzoek kan een efficiënt, betrouwbaar en betaalbaar alternatief zijn. Het is echter wel van belang je open te stellen voor feedback, zelfs als deze haaks staat op je eigen visie. Door zorgvuldig om te gaan met de ontvangen feedback, ernaar te handelen én het terug te koppelen naar je achterban, sluit je als goededoelenorganisatie nauwer aan bij je achterban.

Voorbeelden van vragen in een online onderzoek:

  • Blijven donateurs trouw aan jouw organisatie nu hun lasten steeds verder stijgen?
  • Verlangt jouw lid of donateur andere diensten en/of producten in deze tijd?
  • Welke informatie over de impact die jullie maken wil de donateur ontvangen?
  • Zijn de medewerkers van jouw organisatie tevreden of overwegen ze een andere baan nu het aanbod zo groot is?
  • Wat verwacht jouw donateur nog meer van jou?

Effectmeting is partner van Goede Doelen Nederland op het gebied van marktonderzoek (onder medewerkers, vrijwilligers, leden, donateurs, etc.) Leden krijgen korting op hun tarieven. Lees hier meer over het ledenvoordeel. Wil je kennis maken met Effectmeting of heb je een vraag, neem dan contact op met Willem Visser via willem@effectmeting.nl of 06 - 45 06 65 54.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?