Schenken & nalaten

Evaluatiegesprekken Bureau Nalatenschappen

Man hand ideeen 740x320

De zomerperiode gebruiken wij bij het Bureau altijd voor de jaarlijkse evaluatiegesprekken met onze deelnemers.

Tijdens het evaluatiegesprek bespreken we hoe onze dienstverlening wordt ervaren en welke verbeterpunten en/of wensen er zijn.

In de volgende nieuwsbrief van Bureau Nalatenschappen, volgt een algemene terugkoppeling van de gesprekken.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons gedurende het jaar een terugkoppeling te geven over onze samenwerking. Neem dan gerust contact op met Baukje van Aller via vanaller@goededoelennederland.nl of 06 – 20 63 94 33.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving