Evaluatiegesprekken Bureau Nalatenschappen

Man hand ideeen 740x320

Ieder jaar voeren wij gesprekken met onze deelnemers omdat wij het belangrijk vinden om te weten hoe onze dienstverlening wordt ervaren.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk