Bedrijfsvoering & financiën

Geef aan wie plaatsvervanger van de algemeen directeur is bij de ALV

Plaatsvervanger

Zoals in het huishoudelijk reglement van onze vereniging staat, werken we met een register waarin is opgenomen wie de plaatsvervanger van de algemeen directeur/directeur- bestuurder bij onze ALV kan zijn.

In het huishoudelijk reglement staat daarover het volgende:

“Het bestuur houdt een register bij waarin is opgenomen wie bevoegd is een lid in de algemene ledenvergadering te vertegenwoordigen. Bevoegd zijn alleen diegenen die in het register zijn opgenomen, zijnde de algemeen directeur/directeur-bestuurder en de door het lid aangewezen plaatsvervanger.”

Wil je opgeven wie jouw organisatie naast de algemeen directeur tijdens de ALV kan vertegenwoordigen? Mocht er in jouw organisatie niemand de titel van algemeen directeur hebben, geef dan aan welke directeur de organisatie tijdens de vergadering zal vertegenwoordigen, plus in dat geval ook de plaatsvervanger van deze vaste vertegenwoordiger.

Geef de plaatsvervanger bij de ALV aan via info@goededoelennederland.nl

Laatste ledenberichten

Ledenbericht Trends Vrijwillige Inzet 2024
E-book: Trends Vrijwillige Inzet 2024
Vrijwilligersmanagement
Rode kubussen Graydon 740x320
GraydonCreditsafe geeft inzicht in je zakelijke relaties
Inkoop
I agree contract pen Seneca bericht 740x320
Wijziging tarieven voor online overeenkomst periodiek schenken
Inkoop