Gevolgen coronacrisis en noodpakket overheid

Welke impact heeft de coronacrisis op goede doelen en van welke maatregelen uit het noodpakket van de overheid kunnen goede doelen gebruik maken? De coronacrisis raakt de hele samenleving en dus ook goede doelen. We zien een enorme saamhorigheid in de samenleving. De bereidheid om iets te doen voor elkaar is groot en dat is iets dat heel goed past bij onze sector.

Welke impact heeft de coronacrisis op goede doelen en van welke maatregelen uit het noodpakket van de overheid kunnen goede doelen gebruik maken?

De coronacrisis raakt de hele samenleving en dus ook goede doelen. We zien een enorme saamhorigheid in de samenleving. De bereidheid om iets te doen voor elkaar is groot en dat is iets dat heel goed past bij onze sector. We zien dat goede doelen daardoor geïnspireerd raken en daaraan willen bijdragen. We zien al mooie berichten hierover voorbij komen, maar willen je expliciet vragen mooie initiatieven met ons te delen. Wij kunnen dit goed gebruiken bij persvragen over de gevolgen van de coronacrisis voor goede doelen én in de belangenbehartiging richting de overheid.

Voorbeelden kun je mailen naar Kyra van der Meulen vandermeulen@goededoelennederland.nl.

Impact
De coronacrisis heeft directe gevolgen voor goede doelen en grijpt mogelijk ook in op hun werk. Zo hebben inmiddels de goede doelen die aan D2D-werving doen de werving opgeschort. Leden die aan D2D-werving doen worden hierover nog uitgebreid geïnformeerd. Ook de collecte is voor de komende weken stopgezet. Diverse fondsenwervende evenementen en acties waarbij persoonlijk contact een rol speelt zijn uitgesteld of afgelast omdat dit niet langer gepast en verantwoord is. Sommige projecten en programma’s lopen vertraging op. We krijgen diverse signalen van onze leden dat ze zich zorgen maken, vragen hebben en diverse problemen nu al het hoofd moeten bieden.

Wij begrijpen deze zorgen, zeker als er sprake is van een directe inkomstenderving die de continuïteit van organisaties en daardoor ook de maatschappelijke bijdrage die zij leveren in gevaar brengt.

Overheidsmaatregelen
De overheid heeft ondersteuningsmaatregelen aangekondigd. Op dit moment is alleen de Kamerbrief beschikbaar. De door de regering voorgestelde maatregelen worden nu uitgewerkt en het is nog niet duidelijk wat de uiteindelijke inhoud zal worden. Veel leden vragen zich af of en in hoeverre de maatregelen ook van toepassing zijn op goede doelen.

In de Kamerbief wordt gesproken over ‘werkgevers’ en ‘ondernemingen’. Wij hebben advies ingewonnen van een deskundige en wij denken dat de regering ruimhartig zal zijn en dat goede doelen die aan de criteria voldoen ook in aanmerking kunnen komen voor de regeling. Zekerheid hierover zal er pas zijn als de regeling is uitgewerkt. Goede Doelen Nederland gaat hiermee actief aan de slag en wil namens haar leden aanspreekpunt zijn voor de overheid op dit punt.

Inventariseren knelpunten
Binnenkort zullen wij een ledenmail aan alle directeuren sturen om te inventariseren wat de ontwikkelingen, knelpunten en vragen zijn. Wij horen dan graag waar jullie tegenaan lopen en welke zorgen er op dit moment zijn.
Op basis van jullie input willen wij een Q&A opstellen die met de leden gedeeld zal worden en kunnen we bepalen welke acties nodig zijn richting de overheid.

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop