Schenken & nalaten

Handreiking Nalaten

Bureau Nalatenschappen testament700x300

In de afgelopen periode heeft Goede Doelen Nederland, samen met een werkgroep van leden en een extern deskundige, een concept Handreiking Nalaten opgesteld.

Goede Doelen Nederland heeft recent de Code Nalaten herzien.
Aanleiding hiervoor was onder andere de negatieve publiciteit rondom nalaten aan goede doelen en de vragen van leden over de status van de Code Nalaten. De Code dateert immers uit 2012 en is destijds door NLFL opgesteld. Nu NLFL is opgegaan in Goede Doelen Nederland is dit een extra aanleiding voor ons om deze Code te herzien.

Deze Handreiking Nalaten helpt goede doelen de werving van nalatenschappen zorgvuldig in te richten en zorgvuldig om te gaan met de dilemma’s die zich voor kunnen doen in de werving en de afwikkeling van nalatenschappen. De Handreiking Nalaten is een aanvulling op de al bestaande Handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’. Het is de bedoeling deze aanvulling ook als een afzonderlijk document te publiceren dat voor iedereen toegankelijk is.

De concept Handreiking Nalaten is begin juni naar jouw organisatie gestuurd en wordt tijdens de ALV van 29 juni aanstaande besproken. Een eventuele reactie kan worden gestuurd naar: info@goededoelennederland.nl.

Laatste ledenberichten

Ledenbericht Trends Vrijwillige Inzet 2024
E-book: Trends Vrijwillige Inzet 2024
Vrijwilligersmanagement
Rode kubussen Graydon 740x320
GraydonCreditsafe geeft inzicht in je zakelijke relaties
Inkoop
I agree contract pen Seneca bericht 740x320
Wijziging tarieven voor online overeenkomst periodiek schenken
Inkoop