Marketing & fondsenwerving

Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving

Marketing en fondsenwerving thema afbeelding

Wist je dat wij een handreiking hebben om goede doelen te ondersteunen bij het inrichten van een kader voor verantwoorde fondsenwerving? Het is namelijk van groot belang dat de werving van goede doelen op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Organisaties dienen zich aan alle wet- en regelgeving te houden, zodat mensen goede doelen ook in de toekomst willen blijven steunen.

De handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ geeft een handig overzicht van alle relevante wet- en regelgeving voor de diverse vormen van fondsenwerving. Hierin wordt duidelijk aangegeven of en wanneer er sprake is van verplichte toepassing. Als er geen sprake is van verplichte toepassing, zal een organisatie zelf moeten bepalen of zij de regulering op haar organisatie van toepassing verklaart. De handreiking biedt daarom allerlei handvatten om een duidelijk kader te bieden aan medewerkers en samenwerkingspartners waarbinnen verantwoorde fondsenwerving kan plaatsvinden.

Ook zijn het ‘Statement of Ethical Principles in Fundraising’ en de Nederlandse vertaling daarvan als bijlagen bij deze handreiking opgenomen. Het statement beschrijft de ethische aanpak en waarden die fondsenwervende professionals drijven. Het vervangt geen nationale wet- en regelgeving, maar kan gebruikt worden als model om als organisatie zelf een gedragscode te ontwikkelen.

Download de handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ inclusief de bijlagen.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?