Verantwoorde fondsenwerving

Compilatie goede doelen

Voor blijvende steun van donateurs is het van groot belang dat de fondsenwerving maatschappelijk verantwoord gebeurt. Voor een deel wordt dit gereguleerd door wet- en regelgeving waar goede doelen zich aan houden. Maar daarnaast moet een organisatie aan de eigen medewerkers en aan derden met wie wordt samengewerkt, een duidelijk kader bieden waarbinnen verantwoorde werving plaatsvindt.

De handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ geeft een overzicht van de relevante wet- en regelgeving en biedt een organisatie handvatten om het eigen kader te bepalen.