Telemarketing en mobiele diensten

Telemarketing 700x300

Zonder de steun van het publiek kunnen goede doelen hun werk niet doen. Zij hebben verschillende mogelijkheden om burgers bij hun missie te betrekken en om steun te vragen. Daarbij is persoonlijk contact essentieel. Bijvoorbeeld via telefonische benadering. Ieder goed doel heeft een missie en een verhaal dat verteld moet worden.

Zelfregulering: Code Telemarketing

Omdat de Telemarketing onder politieke druk staat en de sector duurzame inzet van dit kanaal nastreeft, is zelfregulering van groot belang. Daarom heeft DDMA in afstemming met Goede Doelen Nederland de Code Telemarketing opgesteld. Deze zelfregulering heeft betrekking op telefoongesprekken tussen goede doelen, commerciële partijen en consumenten. De code bepaalt onder andere de voorwaarden van telemarketing, de omgang met contactgegevens, het aanbieden van het recht van verzet, het trainen van telemarketeers en de klanttermijn.

De termijn waarbinnen goede doelen (oud) donateurs en vrijwilligers mogen bellen is onderdeel van de zelfregulering en geldt voor de brede sector (ook commerciële partijen zoals energiemaatschappijen en uitgeverijen). De termijn is op 1 maart 2020 in de Code Telemarketing aangepast en vastgesteld op drie jaar. Dit betekent dat donateurs, vrijwilligers en deelnemers aan een manifestatie binnen het opt-in regiem tot drie jaar ná beëindiging van de relatie gebeld mogen worden. De Code Telemarketing is onderdeel van de Reclame Code.

Een uitzondering op de maximumtermijn van 3 jaar kan door een goed doel aangevraagd worden bij de Commissie Balanstoets Telemarketing (CBT). Meer informatie over de CBT, het indienen van de verlengingsaanvraag en het reglement vind je hier.

Code Telemarketing wordt herzien

Het is alweer een tijd geleden dat de Code Telemarketing en de Gedragscode telemarketing zijn opgesteld. Met deze zelfregulering is een solide basis gelegd om telefonische werving in goede banen te leiden. Sindsdien is er veel gebeurd in de markt, daarom wordt zowel de Code en de Gedragscode herzien. DDMA heeft het initiatief genomen om voor de herziening een werkgroep te starten met leden uit de branche. Zowel Goede Doelen Nederland als een aantal goede doelen zijn onderdeel van de werkgroep. De voorgestelde wijzigingen worden tijdens de eerstvolgende ALV van DDMA voorgelegd en bij goedkeuring wordt de herziene versie daarna ingediend bij de Reclame Code Commissie

Aanpassing Wet Telecommunicatie per 1 juli 2021 (invoering opt-in)

Voor telemarketing geldt per 1 juli 2021 een opt-in regiem. Door een stevige lobby van Goede Doelen Nederland geldt er voor goede doelen een verruiming van het begrip klantrelatie. Ook is bepaald dat de klanttermijn niet zonder inspraak van het parlement ingeperkt kan worden.

We hebben de belangrijkste wijzigingen en veel gestelde vragen van leden op een rijtje gezet in een ‘Q&A wijziging Telecommunicatiewet’. Deze kun je op deze pagina onder 'Downloads' achter de inlog.

Reclamecode mobiele diensten

Op 15 september 2019 is de Reclamecode mobiele diensten in werking is getreden. Deze code is een herziene versie van de Reclamecode SMS-Dienstverlening uit 2011, die alleen betrekking had op SMS-diensten. Door de herziening vallen nu ook de Mobiel Internet Diensten onder deze code en geldt deze dus ook voor goede doelen die gebruik maken van mobiele diensten zoals bijvoorbeeld geefmobiel.

De code heeft betrekking op reclame voor diensten die bestemd zijn voor gebruik op een mobiel apparaat van de consument. Zoals games, chatdiensten, informatiediensten en televoting diensten en die bij de consument in rekening worden gebracht via de telefoonrekening of het Prepaid-tegoed. De code is ontwikkeld door de stichting reclame code en is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code. Doel is om misleiding van de eindgebruikers te voorkomen. Consumenten kunnen klachten bij de Reclame Code Commissie indienen.

Collectieve audit

Om na te gaan of de kwaliteitsafspraken met de telemarketingbureaus ook nageleefd worden is toetsing in de praktijk (audit) nodig. Dit kost tijd en geld. We hebben de krachten gebundeld en gekozen voor het laten uitvoeren van collectieve audits bij de bureaus door DMCC.