Collecte

Collectebus met QR code

Elk jaar gaan in Nederland ruim 500.000 vrijwilligers met een collectebus langs de deuren om geld in te zamelen voor het werk van 26 landelijk collecterende goede doelen. De collecte is een echte Hollandse traditie en wordt gewaardeerd door het publiek. Sinds 2010 bestaat in Nederland een landelijk collecterooster, een belangrijk instrument in de zelfregulering.

Collecterooster

In het landelijk collecterooster is te zien welk goed doel in welke week collecteert. Elk jaar maken de goede doelen via Stichting Collecteplan het collecterooster. Alle 26, landelijk collecterende, goede doelen hebben een CBF-Erkenning. Het CBF, toezichthouder op goede doelen, keurt het collecterooster goed. Elk goed doel krijgt één week de tijd voor het houden van de collecte. Zo hebben alle landelijk collecterende goede doelen hun eigen collecteweek. Met het hanteren van dit collecterooster zorgen de aangesloten goede doelen voor spreiding van de collecte.

De landelijk collecterende goede doelen krijgen een vergunning van de gemeente als ze in het rooster zijn opgenomen. Goede doelen die niet landelijk collecteren, kunnen in gemeentes ook een vergunning krijgen. Zij mogen geld ophalen in één van de collectevrije weken in het landelijke collecterooster. Via het vergunningstelsel wil de gemeente de collectes zoveel mogelijk spreiden in een jaar.

Stichting Collecteplan

Stichting Collecteplan is het kenniscentrum op het gebied van collecteren en adviseert goede doelen over de collecte. De stichting is ook vraagbaak voor nieuwe en lokale initiatieven van particulieren of andere partijen. Ieder jaar stelt Stichting Collecteplan het collecterooster op. CBF stelt het rooster vast en stelt deze beschikbaar voor gemeenten en particulieren.

Collecteprotocol

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de collectes te waarborgen heeft Stichting Collecteplan in 2007 het Collecteprotocol opgesteld. Het Collecteprotocol bevat richtlijnen en afspraken waaraan alle collecterende instellingen in Nederland zich committeren. Deze richtlijnen en afspraken gaan onder meer over het invoeren van regels rondom de collecte-opbrengst, het instellen van een centraal meldpunt voor klachten (voor collecteorganisatoren en collectanten) en het ‘fraudebestendig’ maken van de collectematerialen. Het protocol is in de afgelopen jaren regelmatig geëvalueerd en aangepast. In deze zesde versie (voorjaar 2022) van het Collecteprotocol is extra aandacht voor cashless collecteren. Het Collecteprotocol is te bekijken onder ‘Downloads’.