Collecte

Collectebus met QR code

De collecte is een typisch Hollandse traditie en nog steeds een gewaardeerde manier van geven aan goede doelen. Elk jaar gaan ruim 500.000 collectanten op pad om geld in te zamelen voor het werk van 25 landelijk collecterende goede doelen. Samen halen ze zo’n € 35 tot € 40 miljoen op met collecteren.

Stichting Collecteplan is de belangenbehartiger van de collecterende goede doelen die ieder jaar, gedurende één week, een eigen landelijke collecte organiseren. Goede Doelen Nederland is nauw betrokken bij Stichting Collecteplan.

Samenwerking

Voor goede doelen is de collecte een waardevolle manier om persoonlijk contact te hebben met donateurs. Daarom hebben de collecterende goede doelen (die aangesloten zijn bij Stichting Collecteplan) de krachten gebundeld om de collecte te verduurzamen. Ze werken nauw samen aan vernieuwing en de kwaliteit van de collecte.

Stichting Collecteplan heeft afspraken gemaakt over de kwaliteit, regulering en limitering van de collecte. Met het collecterooster zijn de 26 landelijke collecteweken verdeeld over de collecterende goede doelen en wordt aangegeven welk goed doel in welke week collecteert. Zo wordt voorkomen dat collectanten voor verschillende goede doelen tegelijk aan de deur komen. Er is ook een collecteprotocol met afspraken en gedragsregels voor de collectant.