Erkenningsregeling goede doelen

CBF Erkend Goed Doel en Toezicht 700x300

Sinds 1 januari 2016 is er binnen de sector één norm voor kwaliteit, verantwoording en toezicht: de Erkenningsregeling. Goede Doelen Nederland heeft deze mede ontwikkeld. De normen in de Erkenningsregeling gaan niet alleen over kosten en bestedingen, maar ook over goed bestuur, integriteit en impact. Met een Erkenning laten goede doelen zien dat zij de zaken op orde hebben.

Met een Erkenning laten goede doelen die een beroep doen op de steun van het publiek zien dat zij de zaken op orde hebben, aan alle kwaliteitseisen voldoen en transparant zijn over de bestedingen en over de bereikte resultaten.

Toezicht

Het CBF Toezichthouder Goede Doelen is de onafhankelijke toezichthouder van Erkende Goede Doelen en controleert regelmatig of de normen van de Erkenning worden nageleefd. De normen worden vastgesteld door een externe Commissie Normstelling. Het CBF zorgt ervoor dat Erkende Goede Doelen hun beloftes nakomen en integer opereren. Zo bouwen we aan het publieksvertrouwen en zorgen we ervoor dat mensen met een gerust hart kunnen geven.

Transparantie in één oogopslag (Erkenningspaspoort)

Alle Erkende Goede Doelen publiceren een Erkenningspaspoort. Het Erkenningspaspoort geeft de donateur niet alleen begrijpelijke informatie over de missie, activiteiten en doelbesteding, maar ook over de wervings-, beheer- en administratiekosten van een goed doel. Dit biedt de samenleving transparantie in één oogopslag en geeft snel inzicht in alle relevante informatie over het goede doel. De kerngegevens in het paspoort zijn gevalideerd door het CBF.

Normen

De Erkenning bestaat uit normen die door de sector zelf zijn ontwikkeld en door de onafhankelijke Commissie Normstelling zijn vastgesteld. De commissie evalueert de normen periodiek en past de normen zo nodig aan. Bij de uitwerking van de normen zijn, naast individuele goede doelen, ook externe deskundigen, wetenschappers en vertegenwoordigers van donateurs en het publiek betrokken. De normen zijn gedifferentieerd naar fase van ontwikkeling en omvang van een organisatie. Hoe groter de organisatie hoe strenger de normen.

In de Erkenning worden vier categorieën organisaties onderscheiden:

  • categorie A: organisaties met totale baten minder dan € 100.000;
  • categorie B: organisaties met totale baten van minstens € 100.000, maar minder dan € 500.000;
  • categorie C: organisaties met totale baten van minstens € 500.000, maar minder dan € 2 miljoen;
  • categorie D: organisaties met totale baten van € 2 miljoen en meer.

Alle goede doelen die aantoonbaar aan de kwaliteitseisen van de Erkenning voldoen, worden door het CBF erkend. Dit zijn inmiddels ruim 680 goede doelen. De normen van de Erkenning zijn op 10 november 2020 voor het laatst door de Commissie Normstelling aangepast en gelden vanaf 10 februari 2021.

De Erkenningsregeling is een initiatief van Goede Doelen Nederland en het CBF. Samen met de Commissie Normstelling vormen zij de Raad voor de Erkenningsregeling die de gang van zaken rond de Erkenningsregeling in goede banen leidt.