Integriteit

Integriteit balansvanstenen700x300

Goede doelen hebben integriteit hoog in het vaandel staan. Dat mag natuurlijk ook van hen worden verwacht. Er wordt alles aan gedaan om integer handelen binnen goede doelen te borgen.

Na de commotie over grensoverschrijdend gedrag bij goede doelen in 2018 heeft de sector de handen ineengeslagen en is er een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld. Doel hiervan is om misstanden te voorkomen en verbeteringen door te voeren rondom preventie, signalering, handhaving en verantwoording over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sector.

Integriteitsnormen in de Erkenningsregeling

Onderdeel van dit actieplan was om de Erkenningsregeling uit te breiden met integriteitsnormen. Deze normen bevorderen integer handelen en zorgen ervoor dat organisaties hun integriteitssysteem op orde hebben. Goede Doelen Nederland heeft samen met Partos en Governance & Integrity een Handreiking Integriteitssysteem opgesteld. De handreiking geeft organisaties antwoord op de vraag hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht. Met het uitvoeren van de beschreven stappen voldoen organisaties aan de Partos Gedragscode en aan de integriteitsnormen van de Erkenningsregeling.

Vanaf 1 januari 2020 worden goede doelen door de toezichthouder CBF ook op de naleving van de integriteitsnormen getoetst.