Post

Post handenpost700x300

Geadresseerde reclamepost (op naam en ‘aan de bewoners van’) is een belangrijk kanaal om in contact te komen met potentiële en bestaande donateurs. Niet alle Nederlanders willen geadresseerde reclamepost ontvangen. Daarom heeft Goede Doelen Nederland, samen met andere sectoren die gebruik maken van dit kanaal, het initiatief genomen een Postfilter in te richten.

Postfilter

Postfilter is een registratiesysteem waarmee mensen zich kunnen laten blokkeren voor geadresseerde reclame. Via Postfilter kunnen zij dus zelf aangeven van welke sectoren zij geen geadresseerde reclamepost willen ontvangen. Dit register is een aanvulling op het wettelijke ‘recht van verzet’. Het wettelijke recht van verzet verplicht bijvoorbeeld een goed doel om aan mensen de mogelijkheid te bieden om geen ongevraagde reclamepost van hen te ontvangen.

Code Postfilter

Het gebruik van Postfilter is niet wettelijk verplicht, maar valt onder zelfregulering van alle sectoren die gebruik maken van het postkanaal. Dit is gezamenlijk geregeld via de Code Postfilter. Leden van Goede Doelen Nederland moeten zich aan deze code houden (gekoppeld aan het lidmaatschap). Als zij post willen sturen naar mensen waarmee nog geen financiële relatie bestaat (nog geen klant) , checken ze via Postfilter of er adressen geblokkeerd zijn. Code Postfilter is onderdeel van de Reclame Code.

De code Postfilter is per 1 april 2021 aangepast (op uitingen moet verwezen worden naar Postfilter en is er een mogelijkheid om anoniem af te melden voor de duur van 2 jaar).

Goede Doelen Nederland is betrokken bij de Stichting Postfilter die verantwoordelijk is voor het beheer, een goede werking en naleving van het blokkadesysteem voor geadresseerde reclamepost.