Direct mail

Werving via post (direct mailing) is een veelgebruikt kanaal voor goede doelen om donateurs en vrijwilligers te werven. Hiervoor worden verschillende soorten direct mailings gebruikt.

  • Reclamepost op naam (geadresseerde en gepersonaliseerde direct mailing). Dit kunnen bestaande of potentiële donateurs zijn of aangekochte adresgegevens.
  • Aan de bewoners van dit adres (geadresseerde niet gepersonaliseerde direct mailing).
  • Huis-aan-huis reclame (ongeadresseerde direct mailing zonder een adres).

Geadresseerde en gepersonaliseerde direct mailings worden vooral gebruikt voor het vragen van extra giften, bedanken voor giften/donaties en informeren over wat er met de gift is gedaan.

Geadresseerde reclamepost

Goede doelen hechten aan goede relaties met het publiek, daarom zijn er diverse codes en richtlijnen die maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving borgen. Ook voor het inzetten van geadresseerde reclamepost.

Code Postfilter

Samen met andere sectoren die dit kanaal inzetten, heeft Goede Doelen Nederland in 2009 Postfilter ingericht. De Code Postfilter die hier bij hoort is een vorm van zelfregulering die bepaalt dat bij geadresseerde reclame post aan mensen waar nog geen klantrelatie mee is, het bestand door de Postfilter gehaald moet worden. Mensen die geen post willen ontvangen kunnen zich hier in registeren en worden ontdubbeld door Postfilter. Voor leden van Goede Doelen Nederland is het gebruik van Postfilter verplicht en gekoppeld aan het lidmaatschap. Code Postfilter is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code.

De Code Postfilter staat onder 'Downloads'.

Q&A Code Postfilter
We hebben diverse vragen van leden ontvangen over Code Postfilter (naar aanleiding van de wijziging van Code Postfilter per 1 april 2021). We hebben de meest gestelde vragen gebundeld in een Q&A. Deze kun je downloaden achter de inlog.

Ongeadresseerde post (huis-aan-huis reclame)

Consumenten kunnen via een NEE/JA en NEE/NEE sticker op de brievenbus aangeven geen ongeadresseerde reclamepost te willen ontvangen. In de afgelopen jaren heeft een aantal gemeenten om milieuoverwegingen dit bestaande stickersysteem omgezet naar een JA/JA stickerbeleid. De verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk is bij die gemeenten verboden, tenzij inwoners expliciet aangeven via de JA/JA sticker de reclamepost wel te willen ontvangen. Van dit verbod zijn huis-aan-huis-bladen en drukwerk van vrijwilligers- of niet commerciële organisaties uitgezonderd. Ongeacht of er wel of geen sticker is aangebracht mogen deze organisaties hun informatie als het een voorlichtend, informatief karakter heeft verspreiden.