IBAN Next per 1 januari 2020

Heb je nog steeds een 9-cijferig bankrekeningnummer zonder verdere IBAN-gegevens in je boekhoudpakket? Dit is niet meer mogelijk per 1 januari 2020! Vanaf 1 januari 2020 kan iedere Nederlandse bank zelf de laatste tien cijfers van een nieuw IBAN bepalen. Nu worden die laatste tien cijfers nog toegewezen vanuit een centrale Nederlandse voorraad unieke tiencijferige nummers die aan de zogeheten ‘elfproef’ voldoen.

Heb je nog steeds een 9-cijferig bankrekeningnummer zonder verdere IBAN-gegevens in je boekhoudpakket? Dit is niet meer mogelijk per 1 januari 2020!

Vanaf 1 januari 2020 kan iedere Nederlandse bank zelf de laatste tien cijfers van een nieuw IBAN bepalen. Nu worden die laatste tien cijfers nog toegewezen vanuit een centrale Nederlandse voorraad unieke tiencijferige nummers die aan de zogeheten ‘elfproef’ voldoen. Daar komt in 2020 een einde aan, waardoor deze nummers niet meer gegarandeerd uniek zijn voor ieder IBAN. Ze hoeven dan ook niet meer aan de elfproef te voldoen. Dit kan gevolgen hebben voor je financiële administratie.

Deze wijziging is al langere tijd geleden, in 2017, bekend gemaakt, maar gaat nu relevant worden. Wat gaat er zoal veranderen? Per 1 januari 2020:

  • Stopt de centrale rekeningnummer-uitgifte in Nederland
  • Geeft iedere bank zijn eigen rekeningnummers uit
  • Hoeft de cijfercombinatie op de laatste 10 posities van de NL IBAN niet meer uniek te zijn: de cijfercombinatie ‘0123456789’ kan dan zowel bij ABN AMRO als ING als Rabobank als SNS als bij andere banken voorkomen
  • In combinatie met de BIC4 en het controlegetal zijn de rekeningnummers nog steeds uniek
  • Hoeft de cijfercombinatie op de laatste 10 posities van de NL IBAN niet meer aan de 11-proef te voldoen

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor particuliere rekeninghouders. Er verandert niets aan bestaande IBANs. Zakelijk partijen kunnen er wel iets van merken. Sommige administratieve systemen zijn bij de invoering van IBAN in 2014 slechts beperkt aangepast. Daardoor werken die systemen alleen correct met Nederlandse IBANs waarvan de laatste tien cijfers uniek zijn voor iedere bankrekening. Bovendien passen die systemen nog steeds de elfproef toe. Vóór 1 januari 2020 moeten die administratieve systemen worden aangepast, zodat volledige IBANs voortaan overal op dezelfde manier correct worden verwerkt.

Het advies aan goede doelen is als volgt:

  • Controleer of er in de systemen nog gewerkt wordt met uitsluitend de cijfercombinatie op de laatste 9 of 10 posities van de NL IBAN en/of met de 11-proef
  • Pas de systemen aan op het gebruik van de volledige IBAN (max. 35 posities), verwijder de 11-proef en vervang deze evt. door de MOD97-check, anders kunnen er reconciliatie problemen ontstaan en kunnen betalingen verkeerd gaan
  • Neem bij twijfel altijd contact op met je boekhoudleverancier of je bank.

Klik hier voor meer informatie over IBAN Next

Laatste ledenberichten

Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK
Communities 2
Maak gebruik van onze communities
Kantoor
Op zoek naar nieuwe huurruimte?