Klanttermijn telemarketing 3 jaar

Voor het benaderen van oud-donateurs geldt per 1 maart een klanttermijn van 3 jaar.

Staatssecretaris Keijzer heeft op 25 maart jl. het wetsvoorstel Aanpassing Wet Telecommunicatie in verband met de invoering van de opt-in naar de Tweede Kamer verstuurd. In het wetvoorstel heeft zij de mogelijkheid opgenomen om de klanttermijn zonder tussenkomst van het parlement aan te kunnen passen (via een ministeriële regeling of een AMvB). Dit zal zij doen als zij niet tevreden is over de wijze waarop de sector omgaat met de klanttermijn.

Om dat te voorkomen heeft de sector een vlucht naar voren genomen en is de klanttermijn via zelfregulering, ook voor goede doelen, vastgesteld op drie jaar. De Code Telemarketing is hierop aangepast en per 1 maart ingegaan. Dit betekent dat voor het benaderen van oud-donateurs een klanttermijn geldt van 3 jaar. Oud-donateurs mogen tot drie jaar ná de beëindiging van de financiële klantrelatie gebeld worden. De handhaving hiervan gaat in vanaf 1 juni 2020.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland