Klokkenluidersmeldpunt operationeel

Medewerkers en vrijwilligers van jouw organisatie kunnen gebruikmaken van het Klokkenluidersmeldpunt via Gimd. Melders van een vermoeden van een integriteitschending kunnen telefonisch via 088-8008522 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00) en/of per e-mail via meldpuntgoededoelen@gimd.nl contact opnemen met het meldpunt.

Dit meldpunt is speciaal voor de leden van Goede Doelen Nederland en Partos ingericht i.s.m. Gimd.

Leden die van dit meldpunt gebruik willen maken, sluiten als organisatie een overeenkomst met Gimd. Maar ook in geval dit (nog) niet geregeld is, zal een melder te woord gestaan worden. Indien verdere begeleiding of opvolging door Gimd gewenst is, dan kan dat alleen als het goede doel een overeenkomst ondertekent. Daarover zal Gimd contact leggen met de organisatie in kwestie.

Geen vaste kosten, geen btw
Aan een overeenkomst voor gebruik van het Klokkenluidersmeldpunt zijn geen jaarlijkse of vaste kosten verbonden. Ook is het eerste gesprek met een melder kosteloos. Voor verdere begeleiding of opvolging rekent Gimd een gereduceerd ledentarief van € 130 euro per uur (prijspeil 2020). Zolang Gimd vrijgesteld is van btw, wordt geen btw in rekening gebracht.

Traject
Een melding wordt niet bij voorbaat bestempeld als een klokkenluidersmelding. De melding wordt met de melder besproken en er wordt bekeken welke route het beste gevolgd kan worden. Het meldpunt kan de melder doorverwijzen naar de interne of externe vertrouwenspersoon of integriteitfunctionaris in de nabije werkomgeving van de melder (bij de eigen organisatie of bij Gimd). Er wordt dan een afspraak gemaakt om de melding te bespreken met de melder. De melder houdt daarbij altijd zelf de keuze. Wil de melder anoniem blijven, dan kan de vertrouwenspersoon de melding verzorgen. Nadat alle mogelijkheden voor een aanpak van de situatie zijn onderzocht en niet geschikt blijken, kan de melder begeleid worden om zich te wenden tot het Huis voor de Klokkenluiders.

Voor de complete toelichting op het Klokkenluidersmeldpunt klik hier (achter de inlog).

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk