Kom naar de bijeenkomst over integriteit en jaarverslaglegging

Wil je weten hoe je om kan gaan met het onderwerp Integriteit in je jaarverslaglegging? Kom naar de bijeenkomst van Partos en Goede Doelen Nederland op maandag 24 februari van 15.00 - 17.00 uur bij Goede Doelen Nederland.

Als onderdeel van het actieplan integriteit zijn de Erkenningsregeling, de Partos Gedragscode en het CBF-reglement aangepast met normen, bespreekpunten en een meldplicht rondom integriteit. Ook zijn er eisen rondom de verantwoording in het jaarverslag. Hoe doe je dit en hoe betrek je donateurs en belanghebbenden hierbij en in welke volgorde? In deze bijeenkomst gericht op zowel integriteitsmedewerkers als communicatiemedewerkers, gaan we nader in op de ‘normen en afspraken’ die zijn vastgelegd én op de communicatie daarover. Als je melding maakt van integriteitsschendingen in je jaarverslag, is het goed om bewust te zijn van mogelijke effecten van je communicatieboodschap op donateurs en andere belanghebbenden en je hierop voor te bereiden als organisatie. Kortom, hoe communiceer je over integriteitsschendingen en meldingen in je jaarverslaglegging? Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om praktijkervaringen uit te wisselen en dilemma’s te bespreken met collega’s. Ook kun je vragen stellen aan de aanwezige integriteitsspecialisten en komt de Handreiking externe verantwoording aan de orde.

Inschrijven kan via aanmelden@goededoelennederland.nl.

Voor een overzicht van alle cursussen op het gebied van integriteit die je via Goede Doelen Nederland kunt volgen, klik hier. De data moeten in veel gevallen nog worden vastgesteld.
Voor een grondige kennismaking met het onderwerp integriteit, doe de gratis online cursus Into integrity (wachtwoord: partosgdn).

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop