Marketing & fondsenwerving

Meld je aan voor de collectieve audit door DMCC

Deurbel direct dialogue 740x320

Ook dit jaar kun je deelnemen aan de collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing. De collectieve audit geeft inzicht in de mate waarin bureaus (wervingsbureaus en callcenters) die jouw organisatie inzet voor de fondsenwerving de wet- en regelgeving naleven. Deze audit wordt door DMCC uitgevoerd en is alleen toegankelijk voor leden van Goede Doelen Nederland. Neem je deel, dan kun je zelf aangeven welke bureaus je wilt laten bezoeken. De collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing gaat in het voorjaar van start.

Waarom meedoen?
De directe wervingskanalen zijn essentieel voor fondsenwerving, maar kennen ook kwetsbaarheden. Helaas is het zo dat één slechte ervaring afstraalt op de hele sector. Om na te gaan of de kwaliteitsafspraken met de wervingsbureaus nageleefd worden en om te waarborgen dat de bureaus conform wet- en regelgeving handelen is toetsing in de praktijk (audit) nodig. Door deel te nemen aan dit collectief geef je bovendien invulling aan de verplichting tot het nemen van passende maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van gegevens in overeenstemming met toepasselijke regelgeving wordt uitgevoerd (AVG Artikel 24). Met de DMCC auditrapporten kun je verbeterpunten met de bureaus bespreken, vragen om verbeterplannen en deze aansturen.

Over de audit
Goede Doelen Nederland faciliteert deze collectieve audit al acht jaar in samenwerking met DMCC die de audit uitvoert. De audit bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Locatieaudit: tijdens een locatieaudit bezoekt DMCC een locatie van het bureau. Hier opereert DMCC als toezichthouder en bekijkt of compliance aantoonbaar in bedrijfsprocessen is belegd. De auditors van DMCC kijken waar mogelijk ‘live’ mee op locatie.
  • Contactanalyse(s) telemarketing: aan de hand van een steekproef luistert DMCC gevoerde telemarketinggesprekken (over een meetperiode van drie maanden) na en beoordeelt deze op relevante compliance punten. Deze punten zijn afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Code Telemarketing en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).
  • Contactanalyse(s) direct dialogue: aan de hand van een steekproef belt DMCC aan de deur, op straat of op een evenement geworven donateurs na en beoordeelt gevoerde gesprekken op relevante compliance punten. Deze punten zijn afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Gedragscode Fieldmarketing, de Gedragscode Wervingsrooster en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).

Resultaten
Jouw organisatie ontvangt de uitslag van de opgegeven bureaus. Daarnaast worden de resultaten van de audits als anonieme benchmark gedeeld met alle deelnemers.

Kosten
Door deze audits collectief aan te bieden kan DMCC de audits uitvoeren tegen gereduceerde tarieven:

  • Optie 1 – locatieaudit. Deelnemersprijs: € 895,- (per bureau/vestiging), reguliere prijs € 1.450,-.
  • Optie 2 - contactanalyse(s). Deelnemersprijs: € 895,- (per bureau/vestiging), reguliere prijs € 1.450,-.
  • Optie 3 - locatieaudit + contactanalyse(s). Je kunt ervoor kiezen om zowel een locatieaudit als contactanalyse te doen op het telemarketing- of direct dialogue kanaal. Deelnemersprijs: € 1.549,- (per bureau/vestiging).

Aanmelden
Aanmelden voor de audit kan door contact op te nemen met Arjen van Eeuwen van DMCC via 088 – 777 93 11 of arjen.van.eeuwen@dmcc.nl.
DMCC is partner van Goede Doelen Nederland. Leden krijgen korting op hun tarieven. De korting voor de collectieve audit is al in dit aantrekkelijke tarief verwerkt.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland