Inkoop

Neem deel aan de basistraining inkoop voor goede doelen

Bij voldoende animo, organiseren wij dit najaar opnieuw de basistraining inkoop voor goede doelen. Aan de twee trainingen die plaats vonden in juni, namen 23 medewerkers van lidorganisaties deel. Enkele reacties:

“Goed om alles weer top-of-mind te krijgen.”

“Goede basis om verder te gaan met professioneel inkopen in mijn organisatie.”

Wil je deelnemen, maak dit dan kenbaar via dit formulier. Bij voldoende interesse, zoeken we naar een passende datum.

Na het volgen van deze training ben je bekend met de basisbeginselen van inkoop door goededoelenorganisaties. Je leert over het organiseren van een inkooptraject: van behoeftebepaling tot en met levering of prestatie. Een aantal onderwerpen dat aan de orde komt zijn: toegevoegde waarde van inkoop, wie zijn er allemaal betrokken bij inkoop, hoe selecteer je een leverancier, welke wetten en regels zijn van toepassing, hoe bewaak je de juiste levering van de diensten en producten die je inkoopt, hoe stem je af met financiën en meer. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. En je kunt tot twee maanden na de training bij de trainer terecht met vragen.

Lees meer over de inhoud van de training op onze site (onder DOCUMENTEN).

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving