Nieuwe versie modellen koopovereenkomst woning en appartement

De modellen koopovereenkomst woning en appartement zijn onlangs aangepast. Hiervoor is aangesloten bij de wijzigingen in het NVM-model. In het model van de NVM van 2018 zijn - ten opzichte van het model van 2017 - twee aanvullingen opgenomen. In artikel 15 van de woning respectievelijk artikel 18 van het appartement (ontbindende voorwaarden) is een extra bepaling sub 1.c. toegevoegd. Deze bepaling gaat over ontbinding in geval van o.a.

De modellen koopovereenkomst woning en appartement zijn onlangs aangepast. Hiervoor is aangesloten bij de wijzigingen in het NVM-model. In het model van de NVM van 2018 zijn - ten opzichte van het model van 2017 - twee aanvullingen opgenomen.

In artikel 15 van de woning respectievelijk artikel 18 van het appartement (ontbindende voorwaarden) is een extra bepaling sub 1.c. toegevoegd. Deze bepaling gaat over ontbinding in geval van o.a. onaanvaardbare kosten die voortvloeien uit een bouwtechnische keuring.

De tweede aanvulling betreft artikel 15.3 respectievelijk 18.3 waaraan een zinsnede is toegevoegd over de benodigde documentatie in geval van ontbinding als gevolg van het (tijdig) ontbreken van financiering.

Voor het overige is een aantal verwijzingen gecorrigeerd en tekstueel één en ander verbeterd. De aangepaste documenten zijn hier op de website te vinden (onder DOCUMENTEN)).

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk