Nieuwe versie modellen koopovereenkomst woning en appartement

De modellen koopovereenkomst woning en appartement zijn onlangs aangepast. Hiervoor is aangesloten bij de wijzigingen in het NVM-model. In het model van de NVM van 2018 zijn - ten opzichte van het model van 2017 - twee aanvullingen opgenomen. In artikel 15 van de woning respectievelijk artikel 18 van het appartement (ontbindende voorwaarden) is een extra bepaling sub 1.c. toegevoegd. Deze bepaling gaat over ontbinding in geval van o.a.

De modellen koopovereenkomst woning en appartement zijn onlangs aangepast. Hiervoor is aangesloten bij de wijzigingen in het NVM-model. In het model van de NVM van 2018 zijn - ten opzichte van het model van 2017 - twee aanvullingen opgenomen.

In artikel 15 van de woning respectievelijk artikel 18 van het appartement (ontbindende voorwaarden) is een extra bepaling sub 1.c. toegevoegd. Deze bepaling gaat over ontbinding in geval van o.a. onaanvaardbare kosten die voortvloeien uit een bouwtechnische keuring.

De tweede aanvulling betreft artikel 15.3 respectievelijk 18.3 waaraan een zinsnede is toegevoegd over de benodigde documentatie in geval van ontbinding als gevolg van het (tijdig) ontbreken van financiering.

Voor het overige is een aantal verwijzingen gecorrigeerd en tekstueel één en ander verbeterd. De aangepaste documenten zijn hier op de website te vinden (onder DOCUMENTEN)).

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop