Ik ben executeur (ook voor notarissen en makelaars)

Je bent benoemd tot executeur in een nalatenschap / je wikkelt de nalatenschap namens de erfgenamen af en in het testament van de overledene is een goed doel benoemd tot (een van de) erfgena(a)m(en).

Wanneer een goed doel tot erfgenaam is aangewezen kan er sprake zijn van bijzondere kenmerken. Goede Doelen Nederland biedt informatie, richtlijnen en handleidingen voor executeurs, notarissen en makelaars om hen hierbij van dienst te zijn.

1. Goed doel is (mede-)erfgenaam

Je bent benoemd tot executeur in een nalatenschap / je wikkelt de nalatenschap namens de erfgenamen af en in het testament van de overledene is een goed doel benoemd tot (een van de) erfgena(a)m(en).

Wanneer een goed doel tot erfgenaam is aangewezen kan er sprake zijn van bijzondere kenmerken. Goede Doelen Nederland biedt informatie, richtlijnen en handleidingen voor executeurs, notarissen en makelaars om hen hierbij van dienst te zijn.

1.1 Handleiding voor executeurs die te maken krijgen met een goed doel als erfgenaam

1.2 Model boedelbeschrijving rekening en verantwoording en verdeling

1.3 Indicatoren financieel ouderenmisbruik, hulpmiddel om misbruik vroegtijdig te signaleren mèt mogelijkheden om ertegen in actie te komen.

1.4 Voor notarissen: Draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel (alleen voor Netwerk Notarissen)

1.5. Richtlijn voor de afwikkeling van een nalatenschap met een goed doel als erfgenaam of legataris

2. Goed doel krijgt een legaat

Wanneer een goed doel tot erfgenaam is aangewezen kan er sprake zijn van bijzondeer kenmerken. Goede Doelen Nederland biedt informatie, richtlijnen en handleidingen voor executeurs, notarissen en makelaars om hen hierbij van dienst te zijn.

2.1 Handleiding voor executeurs die te maken krijgen met een goed doel als legataris.

1.2 Model boedelbeschrijving rekening en verantwoording en verdeling

1.4 Voor notarissen: Draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel

3. Tot de nalatenschap behoort een registergoed

Wanneer tot de nalatenschap een registergoed behoort, wil een goed doel graag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van het erfgenaamschap/het legaat en gedurende het verkoopproces van relevante ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Goede Doelen Nederland biedt informatie, richtlijnen en handleidingen voor executeurs, notarissen en makelaars om hen hierbij van dienst te zijn.

3.1 Specifieke wensen van goede doelen bij taxatie en verkoop van registergoederen

3.2 Voor makelaars: Model goede doelen koopovereenkomst woning (in word en pdf)

3.3 Voor makelaars: Model goede doelen koopovereenkomst bestaand appartement (in word en pdf)