Modellen, handleidingen en handreikingen voor goede doelen

Voor onze leden zijn modellen, handleidingen en handreikingen en richtlijnen beschikbaar zodat je goed geïnformeerd bent en professioneel kunt handelen op dit vlak.

Goede Doelen Nederland heeft samen met een werkgroep van leden een Handreiking Nalaten ontwikkeld (zie bij downloads). Deze handreiking helpt jouw organisatie om de werving van nalatenschappen zorgvuldig in te richten en bedachtzaam om te gaan met de dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen bij de werving en de afwikkeling van nalatenschappen. De handreiking Nalaten vervangt de code nalaten (oorspronkelijk van NLFL) en is een aanvulling op de al bestaande Handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ (zie ook bij downloads).

Afwikkeling nalatenschappen

1.1 Handleiding voor goede doelen die als executeur willen optreden

1.2 Handreiking verwerking en waardering nalatenschappen vruchtgebruik

1.3 Handreiking met betrekking tot een testament met tweetrapsmaking

1.4 Afwikkeling van een nalatenschap, vragen en antwoorden uit de praktijk

1.5 Onroerend goed in in de nalatenschap.Waar krijgt u mee te maken?

1.6 Richtlijn voor de afwikkeling van een nalatenschap met een goed doel als erfgenaam of legataris

AVG

2.1 Handreiking AVG en nalatenschappen

2.2 bijlage 1 bij Handreiking AVG registratieformulier

2.3 bijlage 2 Handreiking AVG, overzicht stukken dossier nalatenschappen

Periodiek schenken

3.1 Overeenkomst periodieke schenking met toelichting augustus 2019

3.2 Vragen en antwoorden bij overeenkomst periodieke schenking

Voetnoot

Naar aanleiding van van vragen over vermelding van het BSN-nummer op het Formulier periodieke schenking, hebben wij bij deskundigen navraag gedaan. De conclusie is dat het BSN-nummer op grond van de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting moet worden opgenomen in deze overeenkomst. Het goede doel dat de schenkingsovereenkomst in bezit heeft, verwerkt hierdoor weliswaar het privacygevoelige gegeven BSN, maar dit is niet in strijd met de AVG omdat de grondslag hiervoor de wettelijke regeling betreft.