Schenken & nalaten

Voor goede doelen zijn schenkingen en nalatenschappen van groot belang om de maatschappelijke doelen te realiseren. Op deze pagina zijn al onze activiteiten en diensten te vinden om professioneel te kunnen handelen op dit vlak. Maar ook goed om te weten wat Bureau Nalatenschappen voor jouw organisatie kan betekenen. Of wat de Werkgroep Schenken en Nalaten doet. Ook kan een vraag voorgelegd worden aan een expert van de Helpdesk.

Thema Schenken en Nalaten

Schenken & nalaten in ledenberichten

Default news listing image
Nieuwe deelnemers
Schenken & nalaten
Default news listing image
Afscheid Baukje van Aller
Schenken & nalaten
Default news listing image
Terugblik op de Deelnemersdag
Schenken & nalaten

Werkgroep Schenken en Nalaten

James Wattstraat 100

Lees meer over waar de Werkgroep Schenken en Nalaten zich mee bezighoudt. 

Klik hier

Gerelateerde bijeenkomsten

Vergadering Werkgroep Schenken en Nalaten
Training morele oordeelsvorming
Vergadering Werkgroep Schenken en Nalaten