Werkgroep Schenken en Nalaten

De werkgroep houdt zich met name bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de afwikkeling van nalatenschappen. De werkgroep heeft tot doel de kwaliteit van juridische, fiscale en organisatorische aspecten van het schenken en nalaten, en de communicatie en marketing daaromtrent, van de achterban van Goede Doelen Nederland te versterken.

Taken

 • Het bespreken en ontwikkelen van activiteiten en producten die het beleid van de aangesloten instellingen kunnen ondersteunen
 • Coördinatie van informatie aan leden
 • Bepalen of voor bepaalde ontwikkelingen of onderwerpen door Goede Doelen Nederland actie moet worden ondernomen - via lobby, regulering of services - en hierover zo nodig de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren
 • (ondersteuning bij de) Uitwerking van bovengenoemde activiteiten
 • Het initiëren van bijeenkomsten ter ondersteuning en advisering van de leden
 • Het volgen van ontwikkelingen betreffende het onderwerp en hier zo nodig actie op ondernemen

Activiteiten

 • Overleg met koepels als de Koninklijke Notariële Broederschap KNB, EPN en Netwerk Notarissen
 • Herziening eerder ontwikkelde handleidingen/richtlijnen
 • Opstellen modelovereenkomst periodieke schenking
 • Ontwikkelen model koopovereenkomst
 • Mee-ontwikkelen van de TestamentTest
 • Organiseren webinar

Werkgroepleden

 • Sharon van Bodegom (Leger des Heils)
 • Linda Bosch (Goede Doelen Nederland)
 • Naiemah Imamdi-Hussain (KWF Kankerbestrijding)
 • Floris Marttin (Liliane Fonds)
 • Jana van Muijden (Dierenbescherming)
 • Patricia van Ogtrop (Goede Doelen Nederland)
 • Annette Timmermans (Rode Kruis)
 • Marry Treep (Leger des Heils)