Kennisgroep Vrijwilligersmanagement

Thema vrijwilligersmanagement

Voor goede doelen en vele andere maatschappelijke organisaties is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. In Nederland zijn er alleen al bij de Erkende goede doelen 660.456 vrijwilligers actief. Veelal zijn er vrijwilligersmanagers of -coördinatoren bij goede doelen aangesteld.

We ondersteunen ze in hun vakgebied door het organiseren van webinars, kennissessies en trainingen en we bieden een online netwerk. Om te weten wat er speelt spreken we regelmatig met medewerkers van lidorganisaties, die deel uitmaken van de Kennisgroep Vrijwilligersmanagement.

Taken

De Kennisgroep Vrijwilligersmanagement heeft tot taak de ontwikkelingen van het vakgebied te volgen en aan te kaarten. De groep heeft ook tot doel relevante onderwerpen bespreekbaar te maken en kennis en deskundigheid bij de leden te vergroten. De kennisgroepleden delen ervaringen uit hun dagelijkse praktijk en werken actief mee aan het organiseren van relevante kennissessies en webinars.

Activiteiten

De kennisgroep overlegt minimaal vier keer per jaar. Ze organiseren samen met Goede Doelen Nederland jaarlijks minimaal twee kennissessies toegankelijk voor leden van Goede Doelen Nederland en NOV, platform vrijwillige inzet.

Is jouw organisatie lid en heb je interesse in deelname aan de Kennisgroep Vrijwilligersmanagement ? Neem dan contact op via info@goededoelennederland.nl.

Kennisgroepleden

  • Esmée Bot (Rode Kruis)
  • Jan-Willem de Bruin (Goede Doelen Nederland)
  • Martine de Jong (Woord en Daad)
  • Mark Molenaar (NOV)
  • Lianne van der Molen (IMC Weekendschool)
  • Amy de Witte (Natuurmonumenten)