Klankbordgroep Geven in Nederland

Het belang van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar trends in het geefgedrag is door de leden breed onderkend. Eind 2019 heeft de ALV besloten om het tweejaarlijks onderzoek ‘Geven in Nederland’ (GIN) voor het fondsenwervende deel van de sector te financieren via de begroting van Goede Doelen Nederland.

Voorwaarde is dat het onderzoek goed aansluit op de praktijk van goede doelen. Hiervoor is in 2019 de Klankbordgroep ‘Geven in Nederland’ (GIN) ingesteld.

Taken

 • Meedenken over een betere aansluiting van het onderzoek GIN op de sector zodat de (mede) financiering vanuit de sector gerechtvaardigd is en blijft.
 • Input geven voor relevante onderwerpen/thema’s die meegenomen moeten worden in het onderzoek van GIN (Specials en vragenlijsten).
 • Meelezen met concept eindrapportage en Specials en meedenken over vertaling onderzoeksresultaten naar sector
 • Evalueren van de wijze waarop de aansluiting op de sector is vormgegeven aan de relevantie voor en praktische toepasbaarheid van GIN voor de sector.

Deelnemers

 • Ruth van Bommel (Longfonds)
 • Arian Buurman (SOS Kinderdorpen)
 • Suzanne de Groen (Cultuurfonds)
 • Anika de Groot (Goede Doelen Nederland)
 • Daphne op den Kamp (De Zonnebloem)
 • Kyra van der Meulen (Goede Doelen Nederland)
 • Maarten Nederkoorn (ParkinsonNL)
 • Margreet Plug (Goede Doelen Nederland)
 • Zenka Reijn (Stichting Hartekind)
 • Anoek Smith (Stichting Collecteplan)
 • Rolf Victorie (Prinses Beatrix Spierfonds)
 • Leo van der Zalm (Rode Kruis)