Commissie Communicatie

De Commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan directie en MT van Goede Doelen Nederland over ontwikkelingen of onderwerpen op het gebied van communicatie en media.

Doelstelling

 • Versterken en ondersteunen van de kwaliteit van de communicatie van de leden.
 • Versterken van de reputatie van de sector.
 • Klankbordfunctie voor de communicatie vanuit Goede Doelen Nederland.
 • Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van MT en directie over communicatievraagstukken van Goede Doelen Nederland.

Taken

 • Signaleren van sectorbrede ontwikkelingen (thema’s/issues) die het communicatiebeleid van leden en Goede Doelen Nederland beïnvloeden.
 • Opstellen van een gezamenlijke communicatieprogramma.
 • Invulling geven aan issuesmanagement en crisiscommunicatie
 • Mede ontwikkelen van een breed communicatieplatform.
 • Bevorderen kennisdelen en –uitwisselen tussen leden en elkaar te inspireren.

Commissieleden

 • Ingrid Oosterveen, voorzitter (KNGF Geleidehonden)
 • Krista Bank (KWF Kankerbestrijding)
 • Erica Bronkhorst (Cultuurfonds)
 • Marjolein de Graaf (Dierenbescherming)
 • Kick van der Mark (Plan International Nederland)
 • Kyra van der Meulen (Goede Doelen Nederland)
 • Janine Rijksen (Goede Doelen Nederland)
 • Mireille Spapens (Rode Kruis)
 • Kolja Urban (KWF)