Programmateam Schenken en Nalaten

Op 1 januari 2022 was 20 procent van de 3.525.453 Nederlanders 65 jaar of ouder. De vergrijzing blijft toenemen tot 2040 en we zien dat er een groeiende belangstelling is bij donateurs voor schenken en nalaten aan goede doelen. Samen met het Programmateam Schenken & Nalaten worden activiteiten ontwikkeld op dit terrein.

Taken

 • Een bron van informatie en kennis zijn voor schenken en nalaten aan een goed doel
 • Aandacht genereren voor het opnemen van een goed doel in het testament
 • De samenwerking met het notariaat te optimaliseren
 • Bijeenkomsten initiëren ter ondersteuning en advisering van de leden

Activiteiten

 • Door samenwerking met koepels als Netwerk Notarissen en Formaat Notarissen bouwen aan een actieve samenwerkingsrelatie met het notariaat
 • Het organiseren van workshops/bijeenkomsten over het werven van nalatenschappen
 • Het zoeken van partners die in direct contact staan met de potentiële erflater en het ontwikkelen van samenwerkingsvormen met hen

Programmateam

 • Marlou van Campen (PAX)
 • Liedewey de Haas (Wereld Natuur Fonds)
 • Smaragda den Hond (Cordaid)
 • Hester Klute (Liliane Fonds)
 • Marie-Therese Kuijkhoven (Nationaal Muziekinstrumenten Fonds)
 • Marceline Loudon (Cultuurfonds)
 • Patricia van Ogtrop (Goede Doelen Nederland)