Handreiking Nalaten

Het is mooi dat veel mensen overwegen om een goed doel als erfgenaam of legataris op te nemen in hun testament. Zij vinden het belangrijk dat er wordt doorgewerkt aan hun idealen, ook als zij er niet meer zijn. Veel individuele goede doelen wijzen actief op de mogelijkheid om hen op te nemen in een testament en treden daarover met geïnteresseerden in contact. Als je als goed doel kiest voor een actieve benadering moet je dat bewust doen en op basis van zorgvuldige afwegingen.

Goede Doelen Nederland heeft samen met een aantal leden en een vertegenwoordiger van Netwerk Notarissen een handreiking opgesteld die goede doelen hierin helpt. Er komen diverse zaken aan de orde zoals wat een actieve benadering van geïnteresseerden betekent voor de inrichting van je organisatie en welke vraagstukken er zijn in de omgang met geïnteresseerden en in de afwikkeling van een nalatenschap. Op een aantal punten heeft Goede Doelen Nederland standpunten geformuleerd. Tot slot worden de mogelijkheden geschetst om de deskundigheid van medewerkers op dit vlak te vergroten.

Deze handreiking is een aanvulling op de Handreiking ‘hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ en vervangt de code nalaten (oorspronkelijk van NLFL).