Notaris op afstand

Vanwege de nieuwe werkelijkheid door de coronacrisis vinden ook in het recht tijdelijke voorzieningen plaats, die we vooraf wellicht niet voor mogelijk zouden hebben gehouden. De Tweede Kamer heeft op 16 april jl. ingestemd met een spoedwetsvoorstel dat onder meer een tijdelijke voorziening bevat voor het passeren van notariële akten langs audiovisuele weg.

Vanwege de nieuwe werkelijkheid door de coronacrisis vinden ook in het recht tijdelijke voorzieningen plaats, die we vooraf wellicht niet voor mogelijk zouden hebben gehouden.

De Tweede Kamer heeft op 16 april jl. ingestemd met een spoedwetsvoorstel dat onder meer een tijdelijke voorziening bevat voor het passeren van notariële akten langs audiovisuele weg. De voorziening geldt als “partijen bij een akte en eventuele andere personen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen en voor het verlijden van de akte een onderhandse volmacht niet volstaat”.

Met andere woorden als een persoon voor een akte, die volgens de wet in het bijzijn van de notaris moet worden getekend - bijvoorbeeld een testament of een hypotheekakte - wegens de gevolgen van de coronacrisis niet fysiek aanwezig kan zijn, kan dat via een audiovisueel communicatiemiddel. Wel moet de notaris hierbij uiteraard alle zorgvuldigheid in acht nemen en uitsluiten dat er niet toch nog een andere manier is om de akte wel in aanwezigheid van de persoon te (laten) ondertekenen.

Dit kan uitkomst bieden voor mensen in quarantaine, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, die hun testament willen aanpassen maar geen fysiek contact mogen hebben vanwege besmettingsgevaar. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon zijn of haar wil zelfstandig kan bepalen.

Kortom zelfs in het recht wordt tijdelijk afstand gehouden.

Lees hier een bericht van de KNB die zich heeft zich ingezet om deze voorziening in de wet te krijgen.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk