Programma Verkenning van de Toekomst

De samenleving verandert snel door de digitale transformatie. Deze digitale transformatie heeft grote invloed heeft op het werk en de positie van goede doelen. Met het programma Verkenning van de Toekomst willen wij samen met leden, samenwerkingspartners en experts de nieuwe mogelijkheden die deze digitale transformatie met zich meebrengt, verkennen. Hoe kunnen goede doelen daar op anticiperen en gebruik maken van de technologische ontwikkelingen om hun maatschappelijke doelen te realiseren? Wat betekent dit voor de manier waarop organisaties mensen aan zich kunnen binden en bij hun werk kunnen betrekken?

De komende jaren staat in het programma Verkenning van de Toekomst telkens één technologische ontwikkeling centraal. Dit jaar geven we inzicht en visie op de ontwikkeling en toepassing van Kunstmatige Intelligentie (ofwel Artificial Intelligence - AI). Het thema AI is geselecteerd door de expertgroep Verkenning van de Toekomst.

Het jubileumcongres van 1 november is de aftrap van het programma Verkenning van de Toekomst. Zo buigt Jim Stolze zich over AI en de vraag wat deze technologie voor goede doelen kan betekenen. Een aantal goede doelen vertelt wat zij doen met AI op gebied van doelbesteding maar ook op het gebied van het werven van steun. Ook is er aandacht voor het nieuwe initiatief Innovate for Good Lab dat goede doelen de mogelijkheid biedt om concreet (individuele) challenges uit te zetten op het gebied van innovatie.

Lees er hier meer over.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving