Reactie Goede Doelen Nederland op negatieve spaarrente

Er is veel aandacht voor negatieve spaarrente die door banken aan steeds meer klanten in rekening wordt gebracht. Zo publiceerde De Volkskrant 20 augustus een artikel over dit onderwerp waarin ook goede doelen worden genoemd. Wat betekent deze ontwikkeling voor goede doelen? Goede Doelen Nederland zal dit onderwerp uitgebreid bespreken met de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën (B&F) en er zal een bijeenkomst worden georganiseerd om met elkaar na te gaan hoe een organisatie zich kan voorbereiden op een mogelijke negatieve rente. Mocht jouw organisatie al worden geconfronteerd met negatieve spaarrente dan horen wij dat graag.
Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant heeft Nieuwsuur ons om een reactie gevraagd. Wij hebben, in afstemming met de Commissie B&F, het volgende standpunt met Nieuwsuur gedeeld dat je ook kunt terugvinden op onze website:

Goede Doelen Nederland volgt de ontwikkelingen rondom de mogelijke negatieve spaarrente op de voet. Wij vinden het, mogelijk in rekening brengen van een negatieve rente aan goede doelen, een ongewenste ontwikkeling.
Hoe banken zich opstellen richting een goed doel, is aan een individuele bank zelf en kan per bank verschillen. Goede Doelen Nederland gaat er echter van uit dat banken in de klantrelatie met goede doelen oog zullen hebben voor hun belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving.

Goede doelen werken elke dag hard aan het realiseren van veel verschillende maatschappelijke doelen. Hiervoor doen zij een beroep op de steun van het publiek. Goede doelen besteden en beheren het geld dat zij ontvangen van hun donateurs verantwoord en zorgvuldig. Zij zijn zich er van bewust dat donateurs verwachten dat zij het ontvangen geld snel en efficiënt besteden.

Vaak zit er wel enige tijd tussen het binnenkomen van het geld en de besteding daarvan. Bij verschillende goede doelen gaat het bijvoorbeeld om langjarige projecten of onderzoek waarvoor een gedegen financiële planning en opneembare tegoeden nodig zijn. Het is niet ongebruikelijk dat goede doelen daarvoor een spaartegoed opbouwen.

Banken geven in het algemeen aan niet uit te sluiten dat zij aan klanten een negatieve rente moeten gaan berekenen, omdat zij hier zelf ook mee geconfronteerd worden door de Europese Centrale Bank (ECB).

Lees hier het Volkskrantartikel.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?