Resultaten Goede Doelen Nederland 2021

Het jaar 2021 was wederom een bewogen jaar. Ondanks de beperkingen vanwege corona heeft Goede Doelen Nederland zich ook in 2021 op vele terreinen vol ingezet voor haar leden. We hebben de activiteiten en resultaten in het jaaroverzicht 2021 overzichtelijk op een rijtje gezet.

Belangenbehartiging
In 2021 heeft het overheidsbeleid rondom de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering veel van ons als belangenbehartiger van goede doelen gevraagd. Met name de generieke wet- en regelgeving waaronder de voorbereidingen voor de WTMO (Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties) en de invoering van het UBO-register. Regelgeving die veel onbedoelde negatieve neveneffecten heeft voor onze sector. We zijn betrokken bij de voorbereiding van de verschillende onderzoeken en evaluaties waar dit beleid op is gebaseerd, zoals de FATF-evaluatie.

Betalingsverkeer
Maar ook het betalingsverkeer voor goede doelen werd er niet makkelijker op en vraagt veel inzet van Goede Doelen Nederland. Zo wordt samen met de leden gewerkt aan een alternatief voor de Acceptgiro die in 2023 verdwijnt. Ook zijn we meerdere keren flink in gesprek geweest met de banken over de problemen rondom het afstorten van collecteopbrengsten. Er ligt inmiddels een Convenant waarin de banken en Geldmaat toezeggen dat de collecteopbrengsten eenvoudig en tegen redelijke tarieven afgestort kunnen worden. Ook de doorgeslagen de-risking door banken heeft volop onze aandacht.

Verduurzaming fondsenwerving
In 2021 is er een toekomstvisie Erkenningsregeling geformuleerd en is de Erkenningsregeling geëvalueerd. Met inmiddels meer dan 650 erkende goede doelen, wordt de Erkenning alom gewaardeerd en op waarde geschat, zo blijkt uit de evaluatie. Toch liggen er nog uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om het verder verduurzamen van de fondsenwerving. Dit is een belangrijk speerpunt voor ons als brancheorganisatie. In 2021 is de Handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ gepubliceerd. Dit helpt organisaties om de fondsenwerving verder te verduurzamen.

Meer dan 100 kenissessies, trainingen en webinars
In 2021 werd ook hard gewerkt aan de reguliere activiteiten van Goede Doelen Nederland. Naast de verduurzaming van de fondsenwerving boden we onze leden onder meer ondersteuning op het gebied van impact, integriteit en de professionalisering van de bedrijfsvoering. Goede Doelen Nederland heeft in dat kader in 2021, veelal online, meer dan 100 kennissessies, trainingen en webinars georganiseerd. Ook vond de vierde editie van het Impact Event plaats en werden de voorbereidingen getroffen voor de tweede Goede Doelen Lezing die vanwege corona twee jaar niet heeft kunnen plaatsvinden.

Lees hier het jaaroverzicht met ook de resultaten van Socutera, Bureau Nalatenschappen en Inkoop.

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop