Speciaal voor directeuren: training en event Integriteit

Op 10 maart is er een inspirerend event voor directeuren én integriteitsmedewerkers. Mis het niet! Op 1 februari vindt een training ‘Ontwikkel je visie op integriteit’ plaats die speciaal is ontwikkeld voor directeuren.

TRAINING VOOR DIRECTEUREN: IN 1 DAG LEER JE ETHISCH LEIDERSCHAP INHOUD TE GEVEN
Op dinsdag 1 februari vindt de training ‘Ontwikkel je visie op integriteit’ plaats. Deze is door Nyenrode ontwikkeld en speciaal voor directeuren. In één dag leer je ethisch leiderschap inhoud te geven. Aan bod komt hoe je als directie zelf het goede voorbeeld geeft en hoe je integriteit kunt managen. Je vergaart kennis en inzichten over visies en strategieën en over beleidsalternatieven. De training vindt, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, plaats bij Goede Doelen Nederland. De training is van 9.00 tot 16.30 uur. Kosten: € 180,-.

Klik hier voor meer informatie over de training.
Aanmelden kan via deze link.

EVENT VOOR DIRECTEUREN EN INTEGREITEIT MEDEWERKERS: 'INTEGRITEIT, HOE STAAT HET ERVOOR'
Op donderdag 10 maart, 14.30 – 16.30 uur, organiseren Partos en Goede Doelen Nederland een event voor directeuren en integriteitsmedewerkers. Tijdens het event worden de resultaten van diverse onderzoeken onder leden naar de invoering en toepassing van het integriteitssysteem gedeeld. Expliciet wordt inzicht gegeven in de manier waarop leden aandacht geven aan integriteit in hun jaarverslagen, zoals de Erkenningsregeling en de Partos Gedragsode voorschrijven. Er zijn inspirerende sprekers uitgenodigd die ingaan op ethische én praktische aspecten van integriteitsbeleid: Frans Geraedts, partner van Governance & Integrity, en Muel Kaptein, partner Forensic van KPMG en professor business ethics and integrity management aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast zullen twee goede doelen vertellen over de manier waarop zij hun integriteitsbeleid aanpakken.

Zet de datum vast in je agenda: 10 maart van 14.30 tot 16.30 uur.
De bijeenkomst vindt, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, live in Amsterdam plaats.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk