Strategiesessie 23 maart over duurzame fondsenwerving

Goede Doelen Nederland organiseert een strategiesessie voor directeuren en eindverantwoordelijken fondsenwerving (13.00 – 15.00 uur ) om de uitdagingen en dilemma’s rondom de verduurzaming van fondsenwerving te bespreken. Deelname in duo’s We vragen directeuren en diegene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor fondsenwerving nadrukkelijk om samen deel te nemen aan de sessie. Eerst komt een aantal actuele ontwikkelingen aan de orde.

Goede Doelen Nederland organiseert een strategiesessie voor directeuren en eindverantwoordelijken fondsenwerving (13.00 – 15.00 uur ) om de uitdagingen en dilemma’s rondom de verduurzaming van fondsenwerving te bespreken.

Deelname in duo’s
We vragen directeuren en diegene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor fondsenwerving nadrukkelijk om samen deel te nemen aan de sessie. Eerst komt een aantal actuele ontwikkelingen aan de orde. Enerzijds zien we dat de overheid in toenemende mate en vanuit verschillende ministeries maatregelen neemt die de ruimte om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek inperken. Dit vraagt om een overtuigende belangenbehartiging vanuit de sector. Anderzijds heeft de verduurzaming van de fondsenwerving al langer onze aandacht waarbij zelfregulering, zelfreflectie én ‘de donateur centraal’ belangrijke pijlers zijn. We bespreken welke uitdagingen er liggen, welke dilemma’s er spelen en hoe de verduurzaming van fondsenwerving de belangenbehartiging kan versterken.

Afzonderlijke dossiers
Daarnaast schetsen we verschillende ontwikkelingen die het werven van donateurs inperken. Naast het wetsvoorstel (EZK) voor een opt-in voor telemarketing ligt er bijvoorbeeld een voorstel om de STER-reclamezendtijd bij de publieke omroep vóór 20.00 uur te verbieden (OC&W). Ook gaan er regelmatig geluiden op om een opt-in regiem voor post in te voeren. Een aantal gemeenten heeft inmiddels de JA/JA sticker ingevoerd. Onlangs hebben we onderzoek gedaan onder onze leden naar de inzet van de verschillende wervingskanalen. Deze resultaten en onze lobbyagenda op deze punten willen we delen en bespreken met de deelnemers. Vanzelfsprekend komen de ontwikkelingen en aanpak rondom de kabinetsvisie op filantropie, onze aanpak voor een meer pro-filantropie overheidsbeleid en de verkiezingen 2021 ook aan de orde.

Aanmelden kan via aanmelden@goededoelennederland.nl. Graag aangeven in welk duo je deelneemt.
De locatie in Amsterdam wordt bepaald a.d.h.v. het aantal aanmeldingen.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving