Telefonische hulplijn van GIMD is uitgebreid

De telefonische hulplijn van GIMD is in reactie op de coronacrisis uitgebreid. De hulplijn kan worden geraadpleegd vanwege de ontwrichtende invloed van de coronacrisis op organisaties en medewerkers. Dit geldt zowel voor problemen van medewerker in hun werk als in hun privéleven.

Medewerkers kunnen 7 dagen per week en 24 uur per dag naar deze hulplijn bellen. Ze worden dan te woord gestaan door één van professionele bedrijfsmaatschappelijk werkers voor een persoonlijk gesprek en een luisterend oor.

Wanneer je van de hulplijn gebruik wilt maken, vul je deze overeenkomst in (‘Opdrachtformulier telefonische hulplijn’) en stuur je deze ondertekend naar klantsupport@gimd.nl. Je ontvangt vervolgens het speciaal opengestelde telefoonnummer, samen met een bericht dat je kunt plaatsen op je websites en/of kunt doorsturen naar je medewerkers. Voor meer informatie bekijk je het document Telefonische hulplijn medewerkers’.

Het tarief van deze hulplijn is € 125,00 per gesprek. Gebleken is dat gesprekken gemiddeld een uur duren. De lijn blijft in ieder geval tot 1 juni beschikbaar. Daarna wordt bekeken of er nog behoefte aan is. Zijn er nog aanvullende vragen, neem dan gerust contact op met GIMD via Tieneke Kaspers, Hoofd bedrijfsbureau, 088 - 800 85 00.

Laatste ledenberichten

Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop
Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK