Schenken & nalaten

Terugblik op de Deelnemersdag

Deelnemersdag 2024 2 740x320

Op 1 februari jongstleden vond onze Deelnemersdag 2024 plaats in De Nieuwe KHL in Amsterdam. Wij kijken terug op een leerzame en inspirerende middag.

Het thema dat centraal stond was 'De executeur en de factuur’
Tijdens deze middag hebben wij gesproken over de facturatie voor de werkzaamheden van de (professionele) executeur. De hoogte van facturen die wij ontvangen loopt namelijk nogal uiteen: van laag, gemiddeld tot enorme uitschieters. Een executeur heeft veel vrijheid in de uitvoering van zijn werkzaamheden, maar hoe vertaalt zich dit in de praktijk? Welke kosten en tarieven mogen daarvoor in rekening worden gebracht? Hoe zit het met de kosten voor externen? En welke stappen kunnen erfgenamen (goede doelen) ondernemen bij een te hoge factuur?

Petra Knoppers van SmeetsGijbels advocaten heeft de juridische omlijsting van de middag verzorgd. Petra is een gerenommeerde advocaat en gespecialiseerd in het erfrecht. Lianne de Boer van KNGF Geleidehonden heeft enkele casussen belicht vanuit het perspectief van haar organisatie. En heeft ons meegenomen over hoe intern met ‘bijzondere’ zaken wordt omgegaan. Het was een waardevolle praktische aanvulling op het juridische kader van Petra. Daarnaast is in dit kader aandacht besteed aan de handreiking nalaten.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk hebben wij met een aantal juristen diverse casussen besproken.

De executeur heeft veel vrijheid bij het uitoefenen van zijn of haar functie. De omvang van de nalatenschap en de moeilijkheidsgraad spelen in de rechtspraak een belangrijke rol. De behandelaars bij het Bureau kijken altijd kritisch naar de kosten van de executeur, boedelgevolmachtigde en/of externe adviseurs. Indien nodig worden aanvullende vragen gesteld, een gesprek aangegaan of in het uiterste geval wordt een advocaat ingeschakeld. Een goede afstemming met onze deelnemer(s) is daarbij essentieel”, aldus Baukje van Aller (manager Bureau Nalatenschappen).

Al met al een interessante middag voor de deelnemers van Bureau Nalatenschappen!

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk