Uit de ALV van 28 november 2019

Op 28 november vond de ALV van Goede Doelen Nederland plaats. We waren deze keer te gast bij Stichting AAP. Voorafgaand aan de ALV was er gelegenheid deel te nemen aan een rondleiding over het terrein van AAP.
Bij de start van de ALV vertelden twee organisaties over de impact van hun werk. Dit keer waren dat David van Gennep, directeur Stichting AAP en Steven Berdenis van Berlekom, directeur Liliane Fonds. Van Gennep vertelde hoe het streven naar impact soms leidt tot moeilijke keuzes. AAP heeft de omslag gemaakt van de opvang van individuele dieren naar het uiteindelijk voorkomen van de problemen. Steven Berdenis van Berlekom vertelde hoe het Liliane Fonds (winnaar Impact Challenge Award 2019) de oorspronkelijke hulp aan een gehandicapt kind uitbouwde tot een heel netwerk van steeds beter toegeruste (lokale) organisaties. Hierdoor krijgen zo’n 80.000 gehandicapte kinderen en hun ouders support en hebben zij meer kans op ontwikkeling, onderwijs en werk.

Ondersteuningsaanbod integriteit
Er werd apart aandacht besteed aan Integriteit. Goede Doelen Nederland heeft in dat kader samen met Partos een breed dienstenaanbod voor leden samengesteld. Onderdeel daarvan is de gratis online cursus Integriteit (wachtwoord: partosgdn). Maarten van Zwieten van 'Integriteit Op Maat' en expert op het gebied van integriteit liet zien hoe medewerkers, vrijwilligers en managers met deze korte cursus snel inzicht krijgen in wat er speelt op het gebied van integriteit en hoe je daarmee omgaat. Raymund Schutz, integriteitsfunctionaris bij het Rode Kruis, vertelde over de integriteitspraktijk bij het Rode Kruis en wat daar van te leren is. Op korte termijn verschijnt er een nieuwsbrief geheel gewijd aan het dienstenaanbod op het gebied van integriteit.

Kennismaking met Stichting ITGD
We maakten kennis met Marlies de Ruyter de Wildt (voorzitter van de Raad van Toezicht Hersenstichting) en Arthur Bouvy (voorzitter Raad van Toezicht Trombosestichting) beide bestuursleden, respectievelijk voorzitter en penningmeester, van de nieuwe Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD). Zij vertelden over de ambities van ITGD. De stichting heeft als doel bij te dragen aan de verdere professionalisering van interne toezichthouders. De stichting zal ondermeer voorzien in kennisuitwisseling en netwerken faciliteren. Wij roepen onze leden op zich bij de stichting aan te sluiten. Lees hier een interview met de oprichters van ITGD.

Besluiten ALV

De leden hebben ingestemd met:

  • Het voorstel om het wetenschappelijk onderzoek ‘Geven in Nederland’ (GIN) voor 2020 gezamenlijk te financieren via de begroting van Goede Doelen Nederland door een surplus op de contributie. Over mogelijke voortzetting van deze wijze van financiering wordt besloten na een grondige evaluatie van de eerste editie. Op 4 november zijn de resultaten van het onderzoek naar generatieverschillen in geefgedrag en vrijwilligerswerk exclusief aan de leden gepresenteerd. De resultaten vindt je hier bij de ALV stukken (achter de inlog bij documenten).
  • Het nieuwe meerjarenbeleidskader van Goede Doelen Nederland (2020 – 2022) en de begroting voor 2020.
  • De voordracht van het bestuur om Tom Oostrom te benoemen als nieuw bestuurslid van Goede Doelen Nederland.
  • De profielschets voor bestuurslid van Goede Doelen Nederland.

De presentatie die tijdens de ALV is gegeven vind je hier bij de ALV stukken (achter de inlog bij documenten).

Laatste ledenberichten

Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK
Communities 2
Maak gebruik van onze communities
Kantoor
Op zoek naar nieuwe huurruimte?