Integriteit

Veel animo voor integriteitsbijeenkomst

Integriteitsevent 27 juni 2023

Op 27 juni 2023 kwamen ruim 50 directeuren en integriteitsmedewerkers van leden van Goede Doelen Nederland en Partos in Den Haag bij elkaar om onder andere te praten over samenwerking op het gebied van integriteit.

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld deelde een paar voorbeelden waaruit blijkt dat er nog veel uitdagingen zijn als het gaat om het samenwerken op het gebied van integriteit. Hij signaleert dat er weliswaar al veel verbeterd is de afgelopen jaren, maar hij ziet ook dat de focus vooral intern gericht is. Hoe je integriteit organiseert binnen samenwerkingen zou meer aandacht moeten krijgen, zeker omdat er vanuit internationale organisaties en donoren hoge eisen worden gesteld.
Jorrit Hoekstra van AlliantiePartners, deskundige op het gebied van samenwerken, gaf veel tips hoe je een goede samenwerking kunt aangaan en professionaliseren.

Belangrijk om te realiseren dat samenwerking niet een statisch, maar juist een dynamisch gegeven is. Maatschappelijke veranderingen kunnen leiden tot veranderingen in de samenwerking. Jorrit noemde het voorbeeld van de Hermitage in Amsterdam. Vanwege de aanval van Rusland op Oekraïne hebben zijde samenwerking met de Hermitage in Sint-Petersburg verbroken en zijn zij een alliantie aangegaan met drie andere musea, onder andere Centre Pompidou in Parijs.

Voordat je een samenwerking aangaat, moet je eerst duidelijk hebben wat de rol en identiteit van jouw organisatie is. Als de andere organisaties dat ook doen, kun je daarna een gesprek hebben over de gedeelde waarden en normen. Die vormen de basis voor de samenwerking. Zorg ook dat je bespreekt waarin je niet wil samenwerken.
Ook sprak Jorrit over de verschillende fases waarin je je als organisatie kunt bevinden als het om samenwerkingen gaat en liet hij een model zien waarmee je gestructureerd een alliantie kunt ontwerpen.

Liana Hoornweg, directeur van Partos, ging daarna in gesprek met Jasper, Jorrit en de zaal. Daarin kwam aan bod dat de organisatie moet zorgen voor een goede balans tussen vertrouwen en controle: het is onmogelijk om op iedere plek een integriteitsmedewerker neer te zetten. Het gesprek ging ook over hoe je om kunt gaan met cultuurverschillen. Jorrit adviseerde om begrip te krijgen voor elkaars organisatie en cultuur, zonder iets in te vullen of te veroordelen. Kijk waar de verschillen en overeenkomsten zitten en praat vanuit daar verder. Denk hierbij niet vanuit ‘ik/jij’, maar vanuit ‘wij’.
Overigens zou meer samenwerken niet per se het doel moeten zijn, maar wel het beter samenwerken.

Het tweede deel van het programma bestond uit twee rondes waarin de aanwezigen in groepjes spraken over onderwerpen als ‘hoe krijg en houd je de gedragscode levend binnen je organisatie’, ‘hoe kun je een integriteitssysteem opzetten binnen kleine(re) organisaties’ en ‘hoe maak je een moreel dilemma bespreekbaar binnen je organisatie’. De deelnemers wisselden ervaringen uit en deelden hun twee belangrijkste conclusies met de andere deelnemers. Daarna gaven ze aan wat ze van alle genoemde punten de meest belangrijke vonden en wat ze daarin van Goede Doelen Nederland en Partos verwachten. Dit levert voor ons heel veel nuttige informatie op waar we mee aan de slag gaan, zodat we onze leden nog beter kunnen bedienen op het gebied van integriteit. Mooi ook om te zien dat er veel contacten werden gelegd tussen onze leden onderling.

Laatste ledenberichten

Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK
Communities 2
Maak gebruik van onze communities
Kantoor
Op zoek naar nieuwe huurruimte?