Veranderingen wet- en regelgeving 2022 op het gebied van HR

Op de website van AWVN is een overzicht te vinden van de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving 2022 van belang voor werkgevers. Het overzicht geeft van vijftien relevante veranderende wetten en regels een korte samenvatting. Van ‘Onbelaste thuiswerkvergoeding’ tot ‘Betaald ouderschapsverlof’.

Klik hier voor het overzicht van AWVN.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk