Marketing & fondsenwerving

Vernieuwde Code Fieldmarketing

Fieldmarketing

De Code Fieldmarketing is herzien en na de goedkeuring door Stichting Reclame Code van kracht. De bijgewerkte normen in de zelfregulering zijn onmiddellijk van toepassing op alle organisaties in Nederland die deur-aan-deur, op straat of op locatie werven.

De Code Fieldmarketing maakt deel uit van de Nederlandse Reclame Code en is van toepassing op alle bedrijven in Nederland die aan reclame doen. Sinds de invoering in 2016 reguleert de Code Fieldmarketing wervingsactiviteiten in Nederland. Vanwege voortdurende veranderingen in de markt heeft Branchevereniging DDMA in 2022 zelf het initiatief genomen om de zelfreguleringsnormen grondig te herzien. Goede Doelen Nederland was onderdeel van de werkgroep die de evaluatie voor zijn rekening nam. De herziende code is sinds 1 augustus 2023 van kracht.

De belangrijkste wijzigingen in de code
Op basis van input van wervingsbureaus, goede doelen en commerciële opdrachtgevers is de Code Fieldmarketing op negen punten aangepast. Belangrijke wijzigingen die voor goede doelen (en alle andere organisaties in Nederland die aan fieldmarketing doen) gelden:

  • Gelegenheidsvraag is verplicht (zie artikel 2)
  • Voorheen moesten wervers óf een herkenbare badge óf herkenbare kleding dragen, nu is beide verplicht (zie artikel 3).
  • Goede doelen dienen er zorg voor te dragen dat hun wervingsbureaus ook conform deze code werken en de toepasselijke wetgeving en zelfregulering naleven (zie artikel 3.1).
  • De werftijden zijn aangepast en sluiten aan bij de winkeltijdenwet (zie artikel 7).
  • De contactgegevens van de consument die aangeeft geen verkoop aan de deur te willen ontvangen van het goede doel, worden (met inachtneming van de AVG), doorgegeven aan het goede doel namens wie de werver optreedt. De werver verschaft op verzoek van de consument informatie over de wijze waarop de consument een bel-niet-aan-sticker kan krijgen (zie artikel 9).
  • Klachten die bij het wervingsbureau binnenkomen moeten doorgegeven worden aan het goede doel (zie artikel 10).
  • Er is een definitie van een intermediair toegevoegd, dit zijn tussenpersonen die een overeenkomst tussen een consument en een adverteerder bemiddelen. Zij zijn hiermee ook direct aan de vereisten van de Code gebonden (zie artikel 1).
  • Als de werving door een intermediair wordt uitgevoerd, moet bij aanvang van elk gesprek door de werver eerst de handelsnaam van de intermediair worden genoemd (zie artikel 2).

Bekijk de Code Fieldmarketing op de website van Stichting Reclame Code.

Naast de Code Fieldmarketing dienen alle leden van Goede Doelen Nederland zich ook te houden aan de gedragscode Wervingsrooster van Stichting Regulering Huis-aan-huis werving.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland