Vier Directeurenkringen in 2023

Al eerder hebben we je geïnformeerd over het voornemen van Goede Doelen Nederland om elk jaar minimaal vier Directeurenkringen te organiseren. De eerste dit jaar vindt plaats op vrijdag 21 april van 10.00–12.00 uur bij Goede Doelen Nederland.

Al eerder hebben we je geïnformeerd over het voornemen van Goede Doelen Nederland om elk jaar minimaal vier Directeurenkringen te organiseren.

De eerste dit jaar vindt plaats op vrijdag 21 april van 10.00–12.00 uur bij Goede Doelen Nederland. Rien van Gendt, schrijver van het boek Filantropie terug naar de tekentafel, zal deze bijeenkomst inleiden met zijn visie op ‘doneren en investeren’ en de context waarbinnen dat plaatsvindt. De uitnodiging met meer informatie volgt snel. Aanmelden kan nu al via dit aanmeldformulier.

  • Donderdag 29 juni voorafgaand aan de ALV van 13.30 tot 15.00 uur (inloop en lunch vanaf 13.00 uur) bij Goede Doelen Nederland. Meer informatie over het onderwerp volgt nog. Aansluitend vindt de ALV plaats van 15.15 tot 17.15 uur.
  • Vrijdag 29 september van 10.00 tot 12.00 uur op locatie bij een collega lid organisatie. Meer informatie over onderwerp en locatie volgt nog.
  • Donderdag 30 november voorafgaand aan de ALV van 13.30 tot 15.00 uur (inloop en lunch vanaf 13.00 uur) bij Goede Doelen Nederland. Meer informatie over het onderwerp volgt nog. Aansluitend vindt de ALV plaats van 15.15 tot 17.15 uur.

De Directeurenkringen zijn specifiek voor directeuren van lidorganisaties. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst van de sector. Zo hebben we vorig jaar een eerste Directeurenkring georganiseerd over de actuele ontwikkelingen rondom de huis-aan-huis werving. Een tweede Directeurenkring vond plaats voorafgaand aan de ALV van 24 november en ging over actuele ontwikkelingen en de toekomst van de collecte.

Om de onderwerpen te bepalen en de bijeenkomsten voor te bereiden wordt een groep van directeuren geformeerd. Mocht je belangstelling hebben om daar aan deel te nemen, heel graag! Je kunt dat laten weten aan Margreet Plug via plug@goededoelennederland.nl of via 06 - 52345048.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk