Schenken & nalaten

Waarom en wanneer een vastgoedscan?

Hans Heimgartner

Wanneer een nalatenschap onroerend goed bevat, dan is dit veelal het vermogensbestanddeel van de grootste waarde. Sinds vele jaren is Hans Heimgartner, vastgoed consultant, onze expert op het gebied van de controle op de taxatierapporten. Hans vertelt waarom zijn advies en hulp belangrijk kan zijn.

Onroerend goed in de nalatenschap
Wanneer een nalatenschap onroerend goed bevat, is dit veelal het vermogensbestanddeel van de grootste waarde. In de brochure ‘Onroerend goed in de nalatenschap’ wordt geadviseerd om het onroerend goed te laten taxeren en dit taxatierapport door het NWWI (een validatie-instituut erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen) te laten valideren. Het NWWI beoordeelt of de aangeboden rapporten voldoen aan de geldende normen, of de taxateur de waarde voldoende motiveert en onderbouwt volgens van tevoren vastgestelde richtlijnen. Het kan echter voorkomen dat daar een onjuiste beoordeling uit voortkomt en dan gaat het vaak over een groot waardeverschil. Daarom laten wij als Bureau Nalatenschappen altijd een extra scan uitvoeren.

Partner
Sinds vele jaren is Hans Heimgartner, vastgoed consultant, onze expert op het gebied van de controle op de taxatierapporten. Het doel van de scan is het verifiëren of de taxateur in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Ook als de executeur weigert een taxatie te laten uitvoeren of een niet-gevalideerd taxatierapport aanlevert, helpt Hans ons verder.

Controle
Hans geeft aan: "In de beginjaren kwamen er de nodige onregelmatigheden aan het licht. Ik heb toen, als lid van het bestuur van de NVM, meegewerkt aan het opstellen van een eerste versie protocol waarin onder andere het 'verplicht' aanleveren van een taxatierapport is opgenomen. Dit heeft mede tot gevolg gehad dat de waardeoordelen controleerbaar werden. Het aantal misstanden in de taxaties is afgenomen maar voorzichtige (lees lage) waarderingen komen veel voor, zeker als de taxateur ook beoogd verkopend makelaar is. Sinds de introductie van het nieuwe taxatierapport is er niet alleen meer werk voor de taxateur maar ook voor de controleur’."

Wat wordt er tegenwoordig zoal gecontroleerd?

  • Taxatierapport (juistheid en volledigheid van de gegevens)
  • Verkoopvoorstellen
  • Koopaktes/leveringsaktes
  • Locatie kenmerken (ook Google Maps)
  • Recente transacties van vergelijkbare objecten in de omgeving
  • Transacties in de gemeente
  • Huidig aanbod
  • Prijsontwikkeling
  • Modelwaardeberekening
  • Volledigheid kadastrale gegevens (hoort er ook nog een garage bij e.d.)

De bevindingen van Hans worden verwerkt in een praktische samenvatting (scan).

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?