Wat doet een integriteitsfunctionaris?

Een belangrijk schakel in het integriteitssysteem van de organisatie is de integriteitsfunctionaris - of een medewerker die deze rol heeft - (zie 3.5 van de Handreiking Integriteitssysteem). Wat komt hier allemaal bij kijken? Deze klassikale training met 8 tot 12 deelnemers wordt afhankelijk van de behoefte samengesteld.

Een belangrijk schakel in het integriteitssysteem van de organisatie is de integriteitsfunctionaris - of een medewerker die deze rol heeft - (zie 3.5 van de Handreiking Integriteitssysteem). Wat komt hier allemaal bij kijken?

Deze klassikale training met 8 tot 12 deelnemers wordt afhankelijk van de behoefte samengesteld. Er kan uit verschillende trainingsonderdelen gekozen worden:

  • Behandeling integriteitsprocedures en gedragscode
  • Ontrafelen van dilemma's
  • Communicatiestijlen en beïnvloedingsstijlen
  • Begeleiden van dilemmadiscussies
  • Begeleiden van dialoogsessies
  • Rollenspellen
  • En meer

Je kunt deze training zelf bij KPMG afnemen voor je eigen medewerkers of voor een samengestelde groep medewerkers vanuit verschillende organisaties. Wanneer je je interesse kenbaar maakt bij KPMG, kan hier vorm en inhoud aan worden gegeven passend bij de behoefte.

Voor meer informatie klik je hier (achter de inlog).

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland