Wijziging facturatie PostNL

Met ingang van mei 2019 is PostNL begonnen met het rechtstreeks factureren aan goede doelen en incasseren ze de bedragen ook zelf, wij zijn daarbij niet langer de tussenpersoon. De afgelopen jaren fungeerde Goede Doelen Nederland als tussenpersoon voor het incasseren van de maandelijks kosten die goede doelen maakten voor het versturen van post via PostNL. Leden die klant zijn bij PostNL hadden daarvoor een automatische machtiging aan ons afgegeven.

Met ingang van mei 2019 is PostNL begonnen met het rechtstreeks factureren aan goede doelen en incasseren ze de bedragen ook zelf, wij zijn daarbij niet langer de tussenpersoon.

De afgelopen jaren fungeerde Goede Doelen Nederland als tussenpersoon voor het incasseren van de maandelijks kosten die goede doelen maakten voor het versturen van post via PostNL. Leden die klant zijn bij PostNL hadden daarvoor een automatische machtiging aan ons afgegeven. Maandelijks werden de totale kosten van alle leden door PostNL bij ons afgeschreven. Tegelijkertijd werden deze kosten door ons doorbelast aan de leden in overeenstemming met de verdeling die wij van PostNL ontvingen. De specificatie behorende bij onze factuur konden de leden zelf downloaden via hun PostNL account.

Dit gaat veranderen. Als je klant bent bij PostNL, maakt PostNL eerst de incassomachtiging in orde met jouw organisatie. Zodra je deze machtiging hebt afgegeven, worden er volgens PostNL geen kosten voor postverzending meer via Goede Doelen Nederland gefactureerd. In de praktijk zien we dat gedurende de overgangsfase toch nog wat bedragen via ons lopen. Mocht dat voor jou het geval zijn, en je hebt wel de machtiging al afgegeven aan PostNL, dan adviseren we je direct contact op te nemen met PostNL. Zodra er geen bedragen meer door PostNL worden afgeschreven bij ons, vervallen ook alle aan ons afgegeven machtigingen voor automatische incasso’s.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving