Workshopreeks over integriteit gewaardeerd

Eind 2018 vond de eerste workshopreeks over integriteit plaats. De workshops hebben tot doel om leden te ondersteunen bij het inrichten en verder optimaliseren van het eigen integriteitssysteem en te helpen bij het naleven van de normen van de Erkenningsregeling. Van de afzonderlijke sessies van deze eerste reeks zijn gedetailleerde verslagen gemaakt. Je vind ze op de pagina over de workshops.

Over deze eerste reeks is een korte enquête gehouden. De meeste deelnemers waren positief omdat men de workshops zeer informatief vond. Daarnaast verwachten deelnemers het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Ook zijn er suggesties ter verbetering gedaan.

Sigrid Attema vond de workshops boeiend en leerzaam en constateerde o.a.: "Integriteitsbeleid moet dwars door alle lagen van de organisatie heen zijn werk gaan doen. En daar is dus nog flink wat werk te verzetten’". Klik hier voor de volledige quote.

Inmiddels loopt de tweede workshopreeks over integriteit. Ook van deze sessies zullen verslagen gemaakt worden.

De workshopreeks maakt deel uit van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit, in het kader waarvan bijvoorbeeld ook de Handreiking Integriteitssysteem en de Roadmap Screening zijn ontwikkeld. Klik hier voor alle informatie over integriteit en het actieplan.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving