Belangenbehartiging

Belangenbehartiging Den Haag

Als brancheorganisatie behartigen wij de belangen van jouw organisatie in Den Haag en zijn het aanspreekpunt voor de politiek, overheid en media. Denk bijvoorbeeld aan de giftenaftrek, regeldruk en ruimte voor fondsenwerving.

Goede Doelen Nederland zet zich in voor een positief maatschappelijk en politiek klimaat zodat goede doelen zonder onnodige belemmeringen onafhankelijk aan hun missie kunnen werken.

Onze inzet is enerzijds dat goede doelen voldoende ruimte krijgen om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Dus geen onnodige beperkende wet- en regelgeving voor fondsenwerving. Anderzijds mogen geen barrières opgeworpen worden die de geefbereidheid van het publiek aantast.

Kijk hier voor de onderwerpen belangenbehartiging.